Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Konsultacje

poniedziałek, 18 maja 2020

W związku z możliwością od 1 czerwca br. udzielania uczniom konsultacji na terenie szkoły zwracamy się z prośbą do uczniów i ich rodziców o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej ewentualnej potrzeby takiej formy wsparcia. Jeżeli istnieje taka potrzeba, prosimy o wypełnienie załączonego formularza:

formularz zgłoszeniowy

Wytyczne do organizacji konsultacji szkolnych