Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Informacja dotycząca założenia kont e-mail dla uczniów oraz korzystania z platform edukacyjnych G Suite dla Szkół i Uczelni i szkolnej platformy Moodle.

sobota, 09 maja 2020

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 7/2020 z 7 maja 2020 r. w związku Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła podjęła działania polegające na wprowadzeniu platformy edukacyjnej G Suite dla Szkół i Uczelni oraz szkolnej platformy Moodle zapewniające stosowanie metod i technik kształcenia na odległość.

Pełna treść informacji:

link