Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły dla maturzystów

wtorek, 26 maja 2020

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw wg następującego porządku:

1 czerwca – godz. 9.00 – 11.00 – kl. 3alo

1 czerwca – godz. 11.00 – 13.00 – kl. 3blo

1 czerwca – godz. 13.00 – 15.00 – kl. 4tt

2 czerwca – godz. 9.00 – 11.00 – kl. 4it

2 czerwca – godz. 11.00 – 13.00 – kl. 4dt

2 czerwca – godz. 13.00 – 15.00 – kl. 4ct

3 czerwca – godz. 9.00 – 11.00 – kl. 4at

3 czerwca – godz. 11.00 – 13.00 – kl. 4mt

Po świadectwo proszę się zgłaszać wg ustalonego przez wychowawcę szczegółowego harmonogramu. Prosimy w związku z tym o kontakt z wychowawcą. Podczas odbioru świadectwa obowiązują zakrycie ust i nosa, rękawiczki oraz posługiwanie się własnym długopisem.

Wraz ze świadectwami wydawane będą indywidualne harmonogramy egzaminów maturalnych oraz loginy do ich wyników.