Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Egzamin zawodowy - zima 2021

piątek, 21 sierpnia 2020

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas czwartych technikum odbierają deklaracje od wychowawcy i tą samą drogą oddają wypełnione formularze (również w przypadku poprawy niezdanego egzaminu w sesji letniej). Wzór deklaracji można również pobrać ze strony internetowej naszej szkoły (STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY).

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci naszej szkoły, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY) i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A).

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

15.09.2020r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe) 11.09.2020r. (PP 2012, kwalifikacje jednoliterowe)