Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Egzamin zawodowy - wyniki oraz dodatkowy termin składania deklaracji

wtorek, 30 marca 2021

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji zimowej - 31.03.2021r.

UCZNIOWIE

Uczniowie klas czwartych technikum mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu oraz złożyć deklaracje na poprawkę w sposób opisany w wiadomości otrzymanej poprzez dziennik.

ABSOLWENCI

Absolwenci technikum oraz branżowej szkoły i stopnia mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu w pokoju 103A lub wysyłając wiadomość zawierająca imię, nazwisko oraz numer PESEL zdającego na adres:

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie wypełnionej deklaracji na powyższy adres email.
(wzór dostępny na stronie naszej szkoły STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY).

Deklaracje można złożyć tylko na kwalifikacje do których przystępowało się w sesji zimowej, ale nie udało się uzyskać wymaganej liczby punktów.
Ostateczny termin składania deklaracji upływa - 8.04.2021r. (czwartek)