Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Egzamin zawodowy - lato 2021

piątek, 22 stycznia 2021

FORMUŁA 2017, kwalifikacje dwuliterowe

Uczniowie klas trzecich technikum oraz branżowej szkoły i stopnia składają deklaracje w sposób opisany w wiadomości przesłanej przez dziennik.

Uczniowie klas czwartych i absolwenci branżowej szkoły i stopnia mogą złożyć deklaracje tylko na kwalifikacje do których nie przystępowali w sesji zimowej. Dopiero po ogłoszeniu wyników (31 marca) będzie czas na zadeklarowanie ewentualnej poprawy danej części egzaminu w sesji letniej (dotyczy to także osób, które były nieobecne na egzaminie).

Deklarację można złożyć osobiście w pokoju 103A lub przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie na adres (wzór dostępny na stronie naszej szkoły STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY).

FORMUŁA 2012, kwalifikacje jednoliterowe

Absolwenci naszej szkoły, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (STREFA UCZNIA->EGZAMIN ZAWODOWY) i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (103A). Można też przesłać skan lub zdjęcie wydrukowanej deklaracji na adres:

Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

7.02.2021r. (PP 2017, kwalifikacje dwuliterowe) 21.02.2021r. (PP 2012, kwalifikacje jednoliterowe)