Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Dotacja na dofinansowanie wyposażenia oddziału przygotowania wojskowego

wtorek, 24 listopada 2020

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 6 października 2020 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji celowej w kwocie 32 736,00 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach (klasa 1aLO)

Koszt realizacji zadania: 40 920,00 zł, z czego:

∙ 32 736,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,

∙ 8 184,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce