Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Dotacja MON

poniedziałek, 24 maja 2021

Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 31 680,00 zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie i w roku szkolnym 2020/2021 w III Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 5.4 umowy nr 111/3300018824/171 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 15 kwietnia 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce, Miasto Siedlce informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 31 680,00 zł, na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, rozpoczynających naukę w klasie i w roku szkolnym 2020/2021.

Koszt realizacji zadania: 39 600,00 zł, z czego:

·31 680,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,

·7 920,00 zł – wkład własny Miasta Siedlce.