Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Absolwenci CWKM w służbach wojskowych

poniedziałek, 12 września 2022

W rankingu szkół z najwyższym wskaźnikiem rekrutacji absolwentów do służby wojskowej w ramach IV edycji Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 2022 roku, nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie mazowieckim z wynikiem 60%. Aż 17 tegorocznych absolwentów klasy wojskowej III Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach zostało powołanych do poszczególnych rodzajów służby wojskowej tj.: Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, czy uczelni wojskowych. Kadetów z młodszych klas o profilu wojskowym (i nie tylko) naszej szkoły zachęcamy do pójścia w ślady starszych kolegów i koleżanek.