Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

82 rocznica zbrodni dokonanej w Katyniu

wtorek, 12 kwietnia 2022

W tym roku obchodzimy w sposób szczególny 82 rocznicę zbrodni dokonanej w Katyniu przez Sowietów na polskich oficerach. Obchody odbywają się w tle agresji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z uchwałą Sejmu RP zbrodnia katyńska została kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi i zbrodnia komunistyczna, popełniona przez NKWD poprzez rozstrzelanie wiosną 1940 r. ok. 22 tys. obywateli Polski. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej. Przez 50 lat (1940–1990) władze ZSRS zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. 13 kwietnia 1990 r. oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, leśnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRS na Polskę, uzgodnionej przez Rosję Sowiecką z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 r. w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium RP jako jeńcy wojenni. Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży GranicznejSłużby Więziennej. Wśród ofiar ludobójstwa dokonanego przez Rosjan w Katyniu znaleźli się oficerowie z Podlasia, których zamordowano w Kozielsku w liczbie 97, m.in. kpt. Władysław Ciekot- lekarz z Czurył powiat siedlecki.

Opracował:
(-) Wiesław Charczuk