Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Informacje

Informujemy, że 7. Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Elektryka odbędzie się 30 września 2023 r.

900 - Rejestracja uczestników Zjazdu i wydawanie okolicznościowych pakietów pamiątkowych
-- hol szkolny przy wejściu głównym.

1000 - Msza Święta w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika - ul. Floriańska 3.

1100 - Okolicznościowe grupowe zdjęcie uczestników VII Zjazdu - schody przed kościołem.

1110 - Uformowanie pochodu pod kościołem i przemarsz do ZSP Nr 1 ul. Konarskiego 11.

1120 - Odsłonięcie rzeźby - pamiątki VII Zjazdu - przed wejściem głównym ZSP Nr 1.

1130 - Rejestracja uczestników Zjazdu i wydawanie okolicznościowych pakietów pamiątkowych
- hol szkolny przy wejściu głównym.

1200 - Uroczyste otwarcie VII Zjazdu - sala gimnastyczna

  • Wystąpienie przewodniczącego komitetu organizacyjnego zjazdu – Mirosława Łukowskiego,
  • Wystąpienie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 - Jerzego Kopańskiego,
  • Szkole na lata następne - wystąpienia zaproszonych gości,
  • Historia naszej szkoły - rys historyczny 120 lat szkoły – Adam Misiak, Wiesław Charczuk
  • Wręczenie pamiątkowych statuetek i podziękowania

1400 - Obiad Dyrektora Zespołu – stołówka w internacie ZSP Nr1.

1500 - Spacerkiem po szkole – zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami w klasach,

1530 - Koncert „Wspomnień Czar" - przeboje polskie w wykonaniu trio muzycznego - sala audiowizualna.

1730 - Wieczornica z kolacją wg rejestracji uczestników i zaproszeń absolwentów - restauracja „JANUSZ" ul. Pusta 15.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia

Partnerem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego