Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Klasa wojskowa

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział realizujący program Ministerstwa Obrony Narodowe, w ramach którego zajęcia wojskowe prowadzone są w porozumieniu z 18. Batalionem Dowodzenia.

LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁU

30 osób

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY NABORZE

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • historia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

JĘZYK OBCY

 • język angielski (obowiązkowy)
 • język niemiecki lub rosyjski (kontynuacja)

PRZEDMIOT DODATKOWY

Bezpieczeństwo narodowe – zajęcia realizowane przez kadrę uniwersytecką w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, POBIERZ
 • pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły, POBIERZ
 • pozytywny wynik próby sprawności fizycznej przeprowadzonej na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. POBIERZ

WIĘCEJ INFORMACJI O ODDZIALE