Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Projekty Erasmus+

Rekrutacja do programu Erasmus+ - praktyki zawodowe

wtorek, 10 stycznia 2023

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła uzyskała Akredytację w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia. Oznacza to, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach pomyślnie przeszedł proces Akredytacji i uzyskał uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Uzyskanie Akredytacji wiąże się z gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z wyjazdami uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne staże. Na realizację pierwszego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 55 490 EUR. W związku powyższym informujemy, że w dniu 10 stycznia 2023 r. rozpoczynamy nabór chętnych do udziału w projekcie o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024. Grupa uczniów z klas 4ta, 4td, 4ti i 4tl weźmie udział w dwutygodniowej mobilności do Hiszpanii.

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały w pełni sfinansowany przelot do Hiszpanii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach w zakładach pracy, przygotowanie kulturowo-językowe na terenie naszej szkoły oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Przewidywany termin wyjazdu to luty/marzec 2023 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce projektowej na stronie szkoły i wypełnienie formularza. Prawidłowo wypełnione dokumenty z własnoręcznym podpisem ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać u wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2023 r. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 13 stycznia 2023 r.

Koordynator projektu - p. Agnieszka Piechocka
Szkolny opiekun praktyk – p. Mateusz Szmitkowski

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY