Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Projekty Erasmus+

Lista zakwalifikowanych Erasmus+

piątek, 13 stycznia 2023

Lista uczestników projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcja 1 "mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia" o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i REZERWOWYCH