Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Projekty Erasmus+

Erasmus+

środa, 19 października 2022

W ramach projektu pt. „Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19” realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042048 uczniowie klas 2bl i 3bl wraz z 4 nauczycieli udali się na mobilność edukacyjną do Grecji. Program edukacyjny był skoncentrowany na rozwijaniu kompetencji przedsiębiorczości jako kompetencji przyszłości.

Główne cele projektu:

- rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych wśród uczniów

- doskonalenie znajomości języków obcych przez uczniów i nauczycieli

- umiędzynarodowienie szkoły

Wartość projektu: 42 874,00 euro

Okres realizacji: 01.03 2022 r. – 28.02.2023r.

Podczas mobilności uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez szkołę partnerską IV Liceum Ogólnokształcące w Katerini.W trakcie pobytu realizując program edukacyjny mieli również okazję poznać greckie, tańce, zwyczaje, a także wziąć udział w wycieczkach krajoznawczych. Po powrocie ze szkoły uczniowie przy wsparciu opiekunów będą mieli okazję podzielić się rezultatami wypracowanymi podczas mobilności w Grecji. Czekamy z niecierpliwością na wyniki Waszej pracy. Kto wie może to przekona innych uczniów do większego zaangażowania w życie szkoły, zmotywuje do nauki języka angielskiego i innych przedmiotów by też móc uczestniczyć w projekcie Erasmus+.

Koordynator projektu

Agnieszka Piechocka

Zapraszamy do śledzenia działań naszych uczniów na blogu w trakcie i po mobilności:

https://zsp1erasmus.blogspot.com/ oraz na naszej stronie:https://www.zsp1.siedlce.pl/projekty-erasmus