Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych

poniedziałek, 26 września 2022

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców uczniów klas maturalnych na spotkania z dyrekcją i wychowawcami 27 września 2022 r. /wtorek/:

godz. 16.00 – rodzice uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego – 4la, 4lb - sala audiowizualna;

godz. 16.30 – rodzice uczniów klas Technikum nr 1:– 4at, 4bt, 4ct, 4mt sala audiowizualna;

godz. 17.00 – rodzice klas uczniów Technikum nr 1: – 4dt, 4it, 4tt sala audiowizualna;

Po spotkaniu w sali audiowizualnej odbędą się zebrania w wyznaczonych salach z wychowawcami:

4at- sala 333

4bt – sala 325

4ct – sala 210

4dt- sala 235

4it - sala 226

4mt - sala 231

4tt- sala 413

4la – sala 212

4lb – sala 315