Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Wyniki egzaminu zawodowego

wtorek, 31 sierpnia 2021

UCZNIOWIE

Uczniowie klas czwartych technikum mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu od wychowawcy klasy.

ABSOLWENCI

Absolwenci technikum oraz branżowej szkoły i stopnia mogą uzyskać informacje o wynikach egzaminu w pokoju 103A lub wysyłając wiadomość zawierająca imię, nazwisko oraz 3 ostatnie cyfry numeru PESEL zdającego na adres:

Odbiór świadectw - od 9 września od wychowawcy klasy (uczniowie) lub w sekretariacie (absolwenci).

Deklaracje na ewentualną poprawę egzaminu będą zbierane do 15 września. Szczegóły w zakładce UCZNIOWIE -> EGZAMIN ZAWODOWY.