Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Ruszają praktyki z Erasmusem!

sobota, 11 listopada 2023

Nasza szkoła ma Akredytację w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1 Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia. Oznacza to, że Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Siedlcach kolejny raz otrzymał dofinansowanie na działania związane z wyjazdami uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne staże. Na realizację nowego projektu uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 55 490 EUR oraz dodatkowe środki do realizacji pierwszego w wysokości 15 044 EUR. W związku powyższym informujemy, że w dniu 13 listopada 2023 r. rozpoczynamy nabór chętnych do udziału w projektach dających możliwość na odbycie staży zagranicznych w Hiszpanii:

  1. Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024 - 8 uczniów klasy 4dt - technik mechatronik (dodatkowa grupa w ramach pierwszego projektu)

  2. Nowy projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861 - grupa 22 uczniów z klas

  • 4at - technik elektronik - 4 uczniów
  • 4ct - technik elektryk - 5 uczniów
  • 4it - technik informatyk - 8 uczniów
  • 4tt - technik teleinformatyk - 5 uczniów

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały w pełni sfinansowany przelot do Hiszpanii, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w praktykach w zakładach pracy, przygotowanie kulturowo-językowe na terenie naszej szkoły oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Przewidywany termin wyjazdu to luty/marzec 2024 r. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce projektowej na stronie szkoły (oddzielny Regulamin dla dwóch projektów) i wypełnienie formularza. Prawidłowo wypełnione dokumenty z własnoręcznym podpisem ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać u wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2023 r. Z wyjątkiem klasy 4at, która składa formularze u p. Agnieszki Piechockiej.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 27 listopada 2023 r.

Koordynator projektu - p. Agnieszka Piechocka
Szkolny opiekun praktyk – p. Mateusz Szmitkowski

STARY PROJEKT (klasa 4dt):

REGULAMIN REKRUTACJI - stary

ANEKS DO REGULAMINU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

NOWY PROJEKT (klasy 4at, 4ct, 4it, 4tt):

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY