Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Rekrutacja do Projektu Erasmus+

wtorek, 26 kwietnia 2022

Nasza szkoła jest beneficjentem programu Erasmus+. W związku z tym, od 26 kwietnia 2022 r. będzie trwał nabór chętnych do udziału w projekcie pt. „Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19” realizowanym w ramach programu Erasmus+ akcja 1 „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej" o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042048. Grupa zrekrutowanych 30 uczniów, spośród klas 1bl i 2bl, weźmie udział w dwutygodniowej mobilności edukacyjnej do Grecji.

Należy podkreślić, że udział w programie nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały w pełni sfinansowany przejazd do Grecji, wyżywienie, zakwaterowanie, udział w zajęciach w szkole partnerskiej, przygotowanie kulturowo-językowe na terenie naszej szkoły oraz program kulturalny w postaci wycieczek. Przewidywany termin wyjazdu to wrzesień/październik 2022 r.

Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym w zakładce projektowej na stronie szkoły i wypełnienie formularza. Prawidłowo wypełnione dokumenty z własnoręcznym podpisem ucznia, rodziców lub opiekunów prawnych (w przypadku, gdy kandydat nie ma ukończonych 18 lat) oraz podpisem wychowawcy proszę składać u wychowawców w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2022 r. Po tej dacie zostanie podany termin testu diagnozującego z języka angielskiego sprawdzającego poziom językowy uczniów.

Koordynator projektu - p. Agnieszka Piechocka
Opiekun projektu - p. Jolanta Kuźmiuk

Regulamin projektu (163 KB, PDF)
Formularz zgłoszeniowy (185 KB, PDF)