Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Praktyka zawodowa

poniedziałek, 01 czerwca 2020

W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczne praktyki zawodowe zostają przesunięte na nowy termin. Uczniowie mają możliwość ich realizacji/kontynuacji u pracodawców (za zgodą ucznia) albo w formie projektu edukacyjnego. Aby było to możliwe konieczne jest uzupełnienie formularza w celu przygotowania umowy/aneksu do umowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FORMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

Dostęp do wyżej wymienionych formularzy jest możliwy po zalogowaniu na konto Google stworzone przez szkołę.

Uczniowie, którzy mieli odbyć praktykę w maju, mogą ją realizować u pracodawców w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r., a kontynuujący przerwaną praktykę marcową, od 29 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. Aby było to możliwe konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych (podpisanie umowy/aneksu do umowy).

Uczniowie, którzy decydują się na realizację praktyki w formie projektu edukacyjnego mogą go wykonać od 29 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. Zasady realizacji projektu reguluje odrębny dokument:

ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FORMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO