Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Licealiści na wykładzie z prawa cywilnego

piątek, 21 kwietnia 2023

19 kwietnia 2023 roku uczniowie klas humanistycznych i wojskowych uczestniczyli w lekcji poświęconej prawu cywilnemu. Zajęcia odbyły się w ramach umowy partnerskiej pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Wykład poprowadziła Pani dr Marta Stepnowska adiunkt - Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego.

Pani dr przedstawiła młodzieży ofertę edukacyjną na Wydziale Prawa, opowiedziała jakie możliwości daje ukończenie takiego kierunku. Nie tylko adwokat, prokurator, sędzia, radca prawny, mediator, doradca podatkowy, ale również po prawie można zostać np.: dziennikarzem czy pisarzem, czego z powodzeniem dowiedli Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert czy Witold Gombrowicz, a z bardziej współczesnych – Remigiusz Mróz. Absolwenci prawa są też poszukiwani np. w działach HR (tu szczególnie przydaje się wiedza z zakresu prawa pracy), w firmach ubezpieczeniowych czy jako kierownicy biur zarządu. Osobami poszukiwanymi na rynku są również prawnicy z doświadczeniem w ochronie danych osobowych.

Kolejna część wykładu dotyczyła kazusów prawnych. Pani dr omówiła ciekawe przypadki z zakresu prawa rodzinnego, ochrony dóbr osobistych, dotyczących integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, poczucia godności i samorealizacji.

Niewątpliwie taka forma zajęć podnosi zainteresowanie młodzieży zagadnieniami prawnymi, jest niebywałą okazją do spotkania z praktykami prawa oraz pozwala na zdobycie dodatkowej wiedzy niezbędnej przez egzaminem maturalnym.

Z niecierpliwością czekamy na rewizytę na Wydziale Prawa KUL-u.

Monika Ługowska

GALERIA ZDJĘĆ