Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

3 maja 2024

poniedziałek, 06 maja 2024

Centralne uroczystości obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Siedlcach z udziałem dyrektora naszej szkoły i delegacji uczniów wraz ze sztandarem. Rocznicę jej uchwalenia świętowaliśmy uczestnicząc we Mszy Św. w intencji Ojczyzny w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP oraz biorąc udział w uroczystościach na Skwerze gen. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach.

Konstytucja 3 Maja to niezwykle ważny dokument w historii polskiej demokracji. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą - po amerykańskiej - na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Święto 3 Maja zostało przywrócone w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku 3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.