Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Aktualności

Ogłoszenia

Zmiana organizacji zajęć w klasach III technikum i branżowej szkoły I stopnia
piątek, 16 kwietnia 2021

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach 19.04-25.04 zajęcia praktyczne w klasach III technikum i branżowej szkoły I stopnia w naszej ...

Wyniki konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”
środa, 14 kwietnia 2021

W ramach 81. rocznicy zbrodni katyńskiej został zorganizowany przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek konkurs „Polskie serce pękło. Katyń 1940”. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w zmaganiach konkursowych, za co serdecznie dziękuję. Szczególne wyróżnienia dla uczennic klasy I humanistycznej: Julii Gryczewskiej oraz ...

81. rocznica mordu katyńskiego
wtorek, 13 kwietnia 2021

W tym roku obchodzimy 81. rocznicę mordu dokonanego na 25 000 polskich oficerach zamordowanych przez NKWD (zbrodniczą formację policji politycznej Sowietów) w Katyniu w marcu 1940 r. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją naszego nauczyciela historii Pana Wiesława Charczuka. Podlasiacy zamordowani w Katyniu

Spokrewnieni służbą
czwartek, 08 kwietnia 2021

W związku z akcją prowadzoną przez Wojsko Polskie zbiórki krwi pod nazwą „spoKREWnieni służbą”, zwracam się jako Szkolny Koordynator z prośbą o zaangażowanie się uczniów i pracowników naszej Szkoły do wzięcia udziału w tej akcji, poprzez oddawanie honorowo krwi w najbliższym swojego zamieszkania Centrum Krwiodawstwa i ...

Aktualności

Zmiany w planie zajęć
sobota, 28 listopada 2020

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Edukacji i Nauki od 30 listopada powraca do szkoły część zajęć praktycznych. Szczegóły zmian ujęte są w nowym planie lekcji: PLAN LEKCJI Zajęcia w salach oznaczonych symbolem „@” będą prowadzone nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a pozostałe ...

Dotacja na dofinansowanie wyposażenia oddziału przygotowania wojskowego
wtorek, 24 listopada 2020

Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 6 października 2020 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Miastem Siedlce Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji celowej w kwocie 32 736,00 zł, z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów oddziału przygotowania wojskowego  III Liceum Ogólnokształcącego w ...

Nekrolog
czwartek, 12 listopada 2020

Z żalem informujemy, że 8 listopada br. zmarła prof. dr hab. Florentyna Rzemieniuk. W Jej jakże bogatym życiorysie jest również praca w naszej Szkole jako nauczyciela historii. Była jednym z założycieli Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w szkole. Jest autorką wielu książek i opracowań z zakresu historii, miedzy innymi Zespołu ...

Wiwat Niepodległa!
wtorek, 10 listopada 2020

11 listopada 1918 r. był przełomowym dniem w dziejach całej Europy i Polski. W lasku Compiégne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową. Po 123  latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W tym samym dniu  w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni ...

Zmiana organizacji zajęć w klasach IV technikum
piątek, 06 listopada 2020

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( z późniejszymi zmianami) w klasie IV technikum, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu ...

Nekrolog
piątek, 30 października 2020

Z przykrością informujemy o śmierci długoletniej Dyrektor naszej szkoły Pani Marii Krajewskiej Wyrazy współczucia dla najbliższych. Społeczność Szkoły Msza Św. Żałobna 3 listopada br. o godz. 12.00 w Hołubli

Zmiana organizacji zajęć
piątek, 23 października 2020

Od 26 października do 8 listobada br. WSZYSTKIE zajęcia edukacyjne w naszej szkole będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z planem lekcji: PLAN LEKCJI Zajęcia prowadzone w CKZ i zakładach pracy (Bozamet, Stadler) odbywają się zdalnie.

ZMIANA PLANU LEKCJI
niedziela, 18 października 2020

W związku z wprowadzeniem w naszej szkole nauczania zdalnego (z wyłączeniem zajęć praktycznych) zmianom uległ plan lekcji. Zajęcia, które są w nim przypisane do sali oznaczonej "@" odbywają się zdalnie, pozostałe natomiast w pracowniach szkolnych, CKZ lub w zakładach pracy. PLAN LEKCJI