Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach

szkoła
Ogłoszenia
Praktyka zawodowa
poniedziałek, 01 czerwca 2020

W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczne praktyki zawodowe zostają przesunięte na nowy termin. Uczniowie mają możliwość ich realizacji/kontynuacji u pracodawców (za zgodą ucznia) albo w formie projektu edukacyjnego. Aby było to możliwe konieczne jest uzupełnienie formularza w celu przygotowania umowy/aneksu do umowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FORMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO:

Dostęp do wyżej wymienionych formularzy jest możliwy po zalogowaniu na konto Google stworzone przez szkołę.

Uczniowie, którzy mieli odbyć praktykę w maju, mogą ją realizować u pracodawców w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r., a kontynuujący przerwaną praktykę marcową, od 29 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. Aby było to możliwe konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych (podpisanie umowy/aneksu do umowy).

Uczniowie, którzy decydują się na realizację praktyki w formie projektu edukacyjnego mogą go wykonać od 29 czerwca 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. Zasady realizacji projektu reguluje odrębny dokument:

ZASADY REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ W FORMIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Szkolenie dla maturzystów
wtorek, 26 maja 2020

W środę 3 czerwca o godz. 14.00 odbędzie się szkolenie dla wszystkich tegorocznych maturzystów z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Link dostępu zostanie przesłany przed szkoleniem poprzez dziennik. Omówione zostaną obowiązujące procedury przeprowadzania egzaminu.

Aktualności
Zasady działania biblioteki szkolnej
piątek, 29 maja 2020
Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej od 01.06.2020 r. Wszystkie osoby przebywające na terenie biblioteki zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz posiadania rękawiczek. Należy przestrzegać zasadach higieny rąk, kichania i kasłania oraz pamiętać o zachowaniu bezpiecznego dystansu. W wypożyczalni może ...
Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2020”
wtorek, 26 maja 2020
W związku z kolejnym przedłużeniem zawieszenia zajęć w szkołach Zarząd Fundacji Akademia Młodych Fizyków postanowił przełożyć termin testu konkursowego edycji „Lwiątko 2020” na poniedziałek, 28 września 2020 r. Uczniowie przystępujący do konkursu fizycznego napiszą test na tym poziomie, na którym zostali zgłoszeni w roku ...
Harmonogram wydawania świadectw ukończenia szkoły dla maturzystów
wtorek, 26 maja 2020
Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw wg następującego porządku: 1 czerwca – godz. 9.00 – 11.00 – kl. 3alo 1 czerwca – godz. 11.00 – 13.00 – kl. 3blo 1 czerwca – godz. 13.00 – 15.00 – kl. 4tt 2 czerwca – godz. 9.00 – 11.00 – kl. 4it 2 czerwca – godz. 11.00 ...
Więcej aktualności
Dziennik lekcyjny
Plan lekcji
BIP
Biblioteka
Youtube
Facebook
Informacja o przetwarzaniu danych uczniów
Prezentacja szkoły
Dane teleadresowe
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
pon - pt: 8:00 - 16:00
Nadchodzące wydarzenia
8.VI
poniedziałek
10.VI
środa
DO
Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
8.VI
poniedziałek
29.VI
poniedziałek
DO
Egzamin maturalny - część pisemna
10.VI
środa
DO
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych
Srebrna szkoła
Projekt z klasą
Akademia Cisco