Zastępstwa w dniu 19.06.2017 poniedziałek
dyr. dyżurny: B. Kokoszkiewicz
Andrzej Nowak
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 2 tt(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 2 it - Świetlica    
5 2 it(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 it(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 it(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 1_A Robert Daniluk  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN