Elektryk >> SZKOŁA >> Kalendarz
DANE TELEADRESOWE
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Semestr I
wrzesień
4 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -1130
14 czwartek Rada Pedagogiczna -1515
17 niedziela obchody rocznicy 17 września - udział w uroczystościach miejskich
19 wtorek Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
1530- 1alo, 1blo, 1it, 1kt
1615- 1at, 1bt, 1ct, 1dt,
1700- 1mt, 1tt, 1dg
25 poniedziałek Spotkanie z rodzicami uczniów maturalnych - 1600
do 25 poniedziałek Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
25 poniedziałek Spotkanie dyrekcji z maturzystami
1130 - 3alo, 3blo, 4it, 4tt
1230 - 4at, 4ct, 4dt, 4mt
do 29 piątek Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora
do 29 piątek Składanie deklaracji maturalnych
do 29 piątek Wybór Samorządu Uczniowskiego
do 29 piątek Wybór Prezydium Rady Rodziców
październik
13 piątek Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 sobota Dzień Edukacji Narodowej
16 poniedziałek Dzień Papieski
listopad
1 środa Wszystkich Świętych
10 piątek Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości, ślubowanie uczniów klasy wojskowej
11 sobota Święto Niepodległości
14 wtorek Spotkanie z rodzicami uczniów klas niematuralnych lo, bs i zsz - 1600
Spotkanie z rodzicami uczniów klas niematuralnych technikum - 1700
24 piątek Rada pedagogiczna (szkoleniowa) - 1230
24 piątek Święto Szkoły
grudzień
11 poniedziałek Dyżur dla rodziców uczniów klas maturalnych
13 środa Szkolny program z okazji rocznicy stanu wojennego
14 czwartek Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
15 piątek Zakończenie semestru w klasach maturalnych
18 poniedziałek Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 1515
19 wtorek Zebrania z rodzicami klas maturalnych - 1600
22 piątek Szkolny program wigilijny - 1330
Wigilie klasowe
23.12 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń
1 poniedziałek Nowy Rok
5 piątek Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych
Dyżur dla rodziców
6 sobota Studniówka
10 środa Wystawienie ocen śródrocznych
11 czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
11 czwartek Rada klasyfikacyjna
Semestr II
15.01 - 28.01 Ferie zimowe
29 poniedziałek Zebrania z rodzicami
1600 - wszystkie klasy niematuralne
31 środa Rada Pedagogiczna Plenarna - 1515
luty
do 7 środa Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych
marzec
1 czwartek Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych
15 czwartek Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych - 1600
21 środa Rada szkoleniowa
28 środa Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
29.03 - 3.04
​czwartek-wtorek
Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień
5 czwartek Dni Otwarte Szkoły
6 piątek
18 środa Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych, dyżur dla rodziców
19 czwartek Spotkanie z rodzicami uczniów (bez klas maturalnych)
20 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
24 wtorek Spotkanie dyrekcji z maturzystami
25 środa Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 1515
25 środa Rada szkoleniowa - procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego - 1545
27 piątek Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
27 piątek Uroczystość szkolna z okazji Święta 3 Maja
maj
2 wtorek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 wtorek Święto Konstytucji 3 Maja
4,7,8 piątek, poniedziałek, wtorek Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
9.05 - 22.05 Egzamin maturalny - część ustna
4.05 - 22.05 Egzamin maturalny - część pisemna
31 czwartek Święto Bożego Ciała
czerwiec
1 piątek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
12 wtorek Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach.
Dyżur dla rodziców.
15 piątek Wystawienie ocen końcowech.
19 wtorek Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
19 wtorek Rada klasyfikacyjna - 1515
22 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego
27 środa Rada Pedagogiczna Plenarna - 900
lipiec
3 wtorek Wydawanie świadectw dojrzałości
sierpień
21 wtorek Egazmin maturalny w terminie poprawkowym
23 czwartek Rada Pedagogiczna - 900
27 - 28 poniedziałek, wtorek Egzaminy poprawkowe - 800
28 wtorek Rada Pedagogiczna Plenarna - 1400

Terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2017 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

33