Elektryk >> SZKOŁA >> Kalendarz
DANE TELEADRESOWE
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Semestr I
wrzesień
1 czwartek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -1030
15 czwartek Rada Pedagogiczna, warsztaty szkoleniowe -1410
16 piątek Warsztaty szkoleniowe -1515
17 sobota obchody rocznicy 17 września - udział w uroczystościach miejskich
19 poniedziałek Warsztaty szkoleniowe - 1515
21 środa Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
1530- 1alo, 1blo, 1gd, 1cs
1615- 1at, 1ct, 1dt,
1700- 1it, 1mt, 1tt
26 poniedziałek Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV technikum 1600
Spotkanie z rodzicami uczniów klas III liceum 1700
do 26 poniedziałek Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
26 poniedziałek Spotkanie dyrekcji z maturzystami
1130 - 3clo, 3dlo, 4it, 4kt
1230 - 4at, 4ct, 4dt, 4mt, 4tt
do 30 piątek Przekazywanie klasowych planów wychowawczych do odpowiedniego wicedyrektora
do 30 piątek Składanie deklaracji maturalnych
do 30 piątek Wybór Samorządu Uczniowskiego
do 30 piątek 1630 - Wybór Prezydium Rady Rodziców
październik
13 czwartek Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 piątek Dzień Edukacji Narodowej
17 poniedziałek Dzień Papieski
31 poniedziałek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
listopad
10 czwartek Uroczystość szkolna z okazji Święta Niepodległości, ślubowanie uczniów klasy wojskowej
11 środa Święto Niepodległości
15 wtorek Spotkanie z rodzicami uczniów klas niematuralnych liceumi zsz 1600
Spotkanie z rodzicami uczniów klas niematuralnych technikum1700
25 piątek Święto Szkoły
23 - 25 Próbny egzamin maturalny
środa - piątek
grudzień
12 poniedziałek Dyżur dla rodziców uczniów klas maturalnych
13 piątek Szkolny program z okazji rocznicy stanu wojennego
15 czwartek Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
16 piątek Zakończenie semestru w klasach maturalnych
19 poniedziałek Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 15.15
20 wtorek Zebrania z rodzicami klas maturalnych - 16.00
22 czwartek Szkolny program wigilijny - 13.30
Wigilie klasowe
23.12 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń
1 niedziela Nowy Rok
6 piątek ŚwiętoTrzech Króli
12 czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
16 poniedziałek Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych
Dyżur dla rodziców
20 piątek Wystawienie ocen śródrocznych
21 sobota Studniówka
Semestr II
23 poniedziałek Rada klasyfikacyjna
25 środa Zebrania z rodzicami
1600- wszystkie klasy niematuralne
31 wtorek Rada Pedagogiczna Plenarna - 15.15
luty
8 środa Dzień Bezpiecznego Internetu
13.02 - 26.02 Ferie zimowe
marzec
1 środa Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych
9 czwartek Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych - 1600
21 wtorek Rada szkoleniowa
kwiecień
6 czwartek Dni Otwarte Szkoły
7 piątek
12 środa pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
13.04 - 18.04
​czwartek-wtorek
Wiosenna przerwa świąteczna
19 środa Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych, dyżur dla rodziców
20 czwartek Spotkanie z rodzicami uczniów (bez klas maturalnych)
Technikum nr 1, III Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1-1600
21 piątek Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
25 wtorek Spotkanie dyrekcji z maturzystami
26 środa Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 15.15
26 środa Rada szkoleniowa - procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego
28 piątek Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
28 piątek Uroczystość szkolna z okazji Święta 3 Maja
maj
2 wtorek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 wtorek Święto Konstytucji 3 Maja
4,5,8 czwartek, piątek, poniedziałek Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
4.05 - 26.05 Egzamin maturalny - część ustna
4.05 - 24.05 Egzamin maturalny - część pisemna
czerwiec
13​ wtorek Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach.
Dyżur dla rodziców.
15 czwartek Święto Bożego Ciała
16 piątek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
19 poniedziałek Wystawienie ocen końcowech.
20 wtorek Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
20 wtorek Rada klasyfikacyjna - 15.15
23 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego
28 środa Rada Pedagogiczna Plenarna - 9.00
30 piątek Wydawanie świadectw dojrzałości
lipiec
   
sierpień
21 poniedziałek Rada Pedagogiczna - 9.00
22 wtorek Egazmin maturalny w terminie poprawkowym
23 - 24 Egazminy poprawkowe
30 środa Rada Pedagogiczna Plenarna

Terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 15września 2016roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

16