Elektryk >> SZKOŁA >> Kalendarz
DANE TELEADRESOWE
Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Semestr I
wrzesień
3 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego -1015
13 czwartek Rada Pedagogiczna -1530
17 poniedziałek obchody rocznicy 17 września - udział w uroczystościach miejskich
18 wtorek Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
1530- 1alo, 1blo, 1gd, 1b
1615- 1bt, 1ct, 1dt,1mt
1700- 1tt, 1at, 1it
22 sobota Zjazd Absolwentów
24 poniedziałek Spotkanie z rodzicami uczniów maturalnych - 1600
do 24 poniedziałek Zebrania z rodzicami pozostałych klas (wybór "trójek" klasowych)
25 wtorek Spotkanie dyrekcji z maturzystami
1130 - 3alo, 3blo, 4it, 4tt
1230 - 4at, 4ct, 4dt, 4mt
do 28 piątek Przekazywanie klasowych planów wychowawczo-profilaktycznych do odpowiedniego wicedyrektora
do 28 piątek Wybór Samorządu Uczniowskiego
do 28 piątek Wybór Prezydium Rady Rodziców
październik
1 poniedziałek Składanie deklaracji maturalnych 
12 piątek Uroczystość szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 niedziela Dzień Edukacji Narodowej
15 poniedziałek Dzień Papieski
listopad
1 czwartek Wszystkich Świętych
2 piątek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
9 piątek Uroczystość szkolna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, ślubowanie uczniów klasy wojskowej, Święto Szkoły
11 niedziela Narodowe Święto Niepodległości
22 czwartek Zebrania z rodzicami - lo, bs i zsz - 1600
Zebrania z rodzicami - technikum - 1700
23 piątek Rada pedagogiczna (szkoleniowa) - 1530
grudzień
10 poniedziałek Dyżur dla rodziców uczniów klas maturalnych
13 czwartek Szkolny program z okazji rocznicy stanu wojennego
13 czwartek Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych
14 piątek Zakończenie semestru w klasach maturalnych
17 poniedziałek Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 1515
21 piątek Szkolny program wigilijny - 1330
Wigilie klasowe
22.12 - 31.12 Zimowa przerwa świąteczna
styczeń
1 wtorek Nowy Rok
4 piątek Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych
Dyżur dla rodziców
Próbne egzaminy maturalne
9 środa Wystawienie ocen śródrocznych
10 czwartek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 czwartek Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
12 sobota Studniówka
Semestr II
15 wtorek Rada Pedagogiczna - 1530
16 środa Zebrania z rodzicami - lo, bs i zsz - 1600
Zebrania z rodzicami - technikum - 1700
24 czwartek Rada Pedagogiczna - 15.30
28.01 - 8.02 Ferie zimowe
luty
do 7 czwartek Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych
marzec
1 piątek Narodowy Dzień Pamięci Dzień Żołnierzy Wyklętych

21 czwartek

 

27,28 środa, czwartek

Rada szkoleniowa - 1530
Rekolekcje
kwiecień
  Dzień Otwarty Szkoły
5 piątek
10 środa
Zebrania z rodzicami - lo, bs i zsz - 1600
Zebrania z rodzicami - technikum - 1700
10 środa Poinformowanie uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach końcowych
17 środa Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych
18.04 - 23.04 Wiosenna przerwa świąteczna
24 środa Spotkanie dyrekcji z maturzystami
Rada klasyfikacyjna dla klas maturalnych - 1530
Rada szkoleniowa - procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego - 1545
26 piątek Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Uroczystość szkolna z okazji Święta 3 Maja
maj
1 środa Święto Pracy
2 czwartek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
3 piątek Święto Konstytucji 3 Maja
6,7,8 poniedziałek, wtorek, środa Egzaminy maturalne. Dni wolne od zajęć lekcyjnych
9.05 - 22.05 Egzamin maturalny - część ustna
6.05 - 22.05 Egzamin maturalny - część pisemna
czerwiec
5 środa Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach.
Dyżur dla rodziców.
12 środa Wystawienie ocen końcowech.
14 piątek Rada klasyfikacyjna - 1530 
17,18 poniedziałek, wtorek Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
20 czwartek Święto Bożego Ciała
21 piątek Uroczyste zakończenie roku szkolnego
26 środa Rada Pedagogiczna Plenarna - 900
lipiec
4 czwartek Wydawanie świadectw dojrzałości
sierpień
20 wtorek Egazmin maturalny w terminie poprawkowym
22 czwartek Rada Pedagogiczna - 900
26 - 27 poniedziałek, wtorek Egzaminy poprawkowe - 800
29 czwartek Rada Pedagogiczna Plenarna - 900

Terminy rad szkoleniowych mogą ulec zmianie.

Uzgodniono z Radą Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2018 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

12