Elektryk >> PROJEKTY >> Praktyki pedagogiczne
DANE TELEADRESOWE
Praktyki pedagogiczne

Zadania Pedagoga Szkolnego

w zakresie realizacji Projektu Praktyki Pedagogiczne – Kompetentnie, Twórczo, Przyjemnie

 

W trakcie praktyki wychowawczej pedagog szkolny zapoznaje studentów z:

 • przepisami regulującymi pracę wychowawczą na terenie szkoły
 • prawami i obowiązkami ucznia, zadaniami samorządu szkolnego i rady rodziców,
 • ze sposobem opracowania charakterystyki ucznia,
 • z przykładami rozwiązywania różnych problemów wychowawczych,
 • z realizowanymi w szkole formami pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej uczniów.

W trakcie praktyki przedmiotowej pedagog szkolny zapoznaje studentów z :

 • zasadami opracowania studium przypadku ucznia i  charakterystyki ucznia,
 • technikami badań socjometrycznych klasy,
 • realizowanymi w szkole programami wychowawczymi,
 • prowadzonym przez siebie poradnictwem indywidualnym dla uczniów w zakresie rozwiązywania problemów osobistych czy rodzinnych, konfliktów koleżeńskich itp.
 • orzecznictwem i pracą z uczniami dysfunkcyjnymi,
 • prowadzonymi zajęciami warsztatowymi.

tekst: Ewa Wojciechowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

9