Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Praktyki zawodowe
DANE TELEADRESOWE
Praktyki zawodowe


Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Rafał Polański (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 16/17:

Klasa

Liczba tygodni

Termin

2mt

3 tyg.

27.02 – 17.03.2017r.

3ct

4 tyg.

27.02 – 24.03.2017r.

3dt

4 tyg.

27.02 – 24.03.2017r.

3tt

4 tyg.

27.02 – 24.03.2017r.

3at

4 tyg.

08.05 – 02.06.2017r.

3it

4 tyg.

08.05 – 02.06.2017r.

3mt

4 tyg.

08.05 – 02.06.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).
Dla klasy 2mt praktyka trwa 120 godzin (8 godzin dziennie x 15 dni).

PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ

  1. Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.
  2. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do szkolnego opiekuna praktyk w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 roku (dla klas 2mt, 3ct, 3dt, 3tt) lub do 10 lutego 2017 roku (dla klas 3at, 3it, 3mt)
  3. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do szkolnego opiekuna praktyk na min. 2 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
  2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

  1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do szkolnego opiekuna praktyk.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

16