Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Praktyki zawodowe
DANE TELEADRESOWE
Praktyki zawodowe


Zgoda na odbycie praktyki - pobierz (docx) lub pobierz (pdf)

Regulamin praktyk uczniowskich – zobacz

Szkolny opiekun praktyk – Rafał Polański (pokój 103A)

Terminy praktyk w roku szkolnym 18/19:

Lp.

Rodzaj zajęć

Klasa

Liczba tygodni

Zawód , specjalność

Termin

 1.  

Praktyka zawodowa

2it,2kt

4 tyg.

technik informatyk

04.03 – 29.03.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

2mt

3 tyg.

technik mechanik

04.03 – 22.03.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3ct

4 tyg.

technik elektryk

04.03 – 29.03.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3dt

4 tyg.

technik mechatronik

04.03 – 29.03.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3tt

4 tyg.

technik teleinformatyk

06.05 – 31.05.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3at

4 tyg.

technik elektronik

06.05 – 31.05.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3it

4 tyg.

technik informatyk

06.05 – 31.05.2019r.

 1.  

Praktyka zawodowa

3mt

4 tyg.

technik mechanik

06.05 – 31.05.2019r.

Praktyka zawodowa dla klas trzecich trwa 160 godzin (8 godzin dziennie x 20 dni).
Dla klasy 2mt praktyka trwa 120 godzin (8 godzin dziennie x 15 dni), dla 2kt oraz 2it 160 godzin
(8 godzin dziennie x 20 dni).

PRZED PRAKTYKĄ ZAWODOWĄ   

Uczniowie pobierają i wypełniają zgodę na odbycie praktyki. Wybrany zakład pracy pieczątką
i podpisem potwierdza chęć przyjęcia praktykanta.

 1. Uczniowie dostarczają podpisany dokument do wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2018 roku (dla klas 2mt, 2it, 2kt, 3ct, 3dt) lub do 26 stycznia 2019 roku (dla klas 3at, 3it, 3mt , 3tt)
 2. Uczniowie otrzymują wydrukowaną w 2 egzemplarzach umowę zawierającą obowiązki szkoły, obowiązki zakładu pracy, program praktyki i listę uczestników. Po podpisaniu przez zakład pracy jeden egzemplarz umowy należy dostarczyć do wychowawcy na min. 3 tygodnie przed planowanym terminem praktyki zawodowej.

W TRAKCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 1. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić dziennik praktyk i sporządzać każdego dnia krótką notatkę z realizowanych czynności.
 2. Potwierdzeniem odbycia praktyki jest opinia zakładu pracy i ocena (w skali szkolnej od 1 do 6) zamieszczona w dzienniczku praktyk wraz z niezbędnymi podpisami / pieczątkami.

PO PRAKTYCE ZAWODOWEJ

 1. W terminie 7 dni po zakończeniu praktyki zawodowej uczniowie dostarczają wypełnione dzienniczki do wychowawcy.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

28