Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Egzamin zawodowy
DANE TELEADRESOWE
Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów ZSZ i Technikum

sesja letnia 2017r.

etap pisemny  - 12.06.2017r. godz. 12.00 świetlica 

etap praktyczny - 13.06.2017r. godz. 9.00 

technik informatyk, technik teleinformatyk - sala 336

technik mechatronik - sala 10 CKP

technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik - świetlica

 

Jest to ostatnia "edycja" starego egzaminu zawodowego !


INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

ETAP PISEMNY

ETAP PISEMNY - ogólne informacje
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

ETAP PRAKTYCZNY

Etap praktyczny dla absolwentów technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

ETAP PRAKTYCZNY

zasadnicza szkoła zawodowa
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

ZASTRZEŻENIA

 
dokument w formacie pdf
dokument w formacie doc

Zdający zdał etap pisemny egzaminu zawodowego, jeżeli uzyskał z części pierwszej, – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, natomiast z części drugiej, – co najmniej 30% punktów do uzyskania.

Etap praktyczny jest zdany, jeśli zdający uzyskał, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał wymaganą procentowo liczbę punktów zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający otrzymuje w swojej szkole macierzystej w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

11