Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Egzamin zawodowy
DANE TELEADRESOWE
Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2018r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

16.02.2018r. (PIĄTEK)


CZEŚĆ PISEMNA

11 stycznia 2018r. - godz. 10.00 (E.3, E.7, E.15, M.17), godz. 12.00 (E.6, E.8, M.44), godz. 14.00 (E.14, E.16, E.20, E.19, E.24)

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

10 stycznia - godz. 9.00 (E.18, E.24), godz. 13.00 (E.20)

Dokładne terminy cześci praktycznej z innych kwalifikacji dla poszczególnych zdających w gablocie.


KOMUNIKAT DYREKTORA OKE W SPRAWIE OPŁAT ZA EGZAMIN - tutaj


EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2018r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do egzaminu z danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki (wrzesień 2017).

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

08.09.2017r. (PIĄTEK)


EGZAMIN W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2017r.

CZĘŚĆ PISEMNA 20.06.2017r. 

kwalifikacje M.17, M.19 , E.7, E.12 - godz. 10.00

kwalifikacje E.8, E.6, E.18, E.13 - godz. 12.00 ;

kwalifikacje E.20 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.12

wk

29-30.06.17r.

8, 12, 16

204

E.13

wk

21, 22, 28.06.17r.

8, 12, 16

206

E.18

d

26.06.17r.

9.00

115

M.17

w

29-30.06.17r.

8, 12, 16

CKP

E.8

w

22-26.06.17r.

9, 15

CKP

E.6

w

24-27.06.17r.

9, 15

CKP

M.19

w

23-24.06.17r.

8, 12, 16

CKP

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

32