Elektryk >> OGŁOSZENIA >> Egzamin zawodowy
DANE TELEADRESOWE
Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI CZERWIEC - LIPIEC 2017r.

Uczniowie , którzy pierwszy raz przystępują do danej kwalifikacji otrzymują deklaracje od wychowawcy i jemu oddają wypełnione druki.

   Uczniowie, którzy chcą poprawiać daną cześć lub całość niezdanego egzaminu pobierają deklarację ze strony szkoły (POBIERZ) lub z sekretariatu i wypełnioną przynoszą do pokoju wicedyrektorów (pokój 103A). 

   Ostateczny termin składania deklaracji upływa:

16.02.2017r. (CZWARTEK)


EGZAMIN W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2017r.

CZĘŚĆ PISEMNA 12.01.2017r. 

kwalifikacje E.3, E.7, E.12, E.15 - godz. 10.00

kwalifikacje E.6, E.13, E.8, M.44 - godz. 12.00 ;

kwalifikacje E.14, E.16, E.19, E.20, E.24 - godz. 14.00

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

E.15

wk

01-02.02.17r.

8, 12, 16

203

E.20

d

09.01.17r.

13.00

131

E.24

d

09.01.17r.

9.00

131

E.14

dk

23.01.17r.

8, 12, 16

336

E.16

wk

02-03.02.17r.

8, 12, 16

203

M.44

dk

30.01.17r.

8, 12

336

E.12

wk

03.02.17r.

12.00

204

E.13

wk

09.02.17r.

8, 12, 16

206

E.18

d

09.01.17r.

9.00

131

E.3

w

11-14.02.17r.

9, 15

CKP

E.6

w

27-28.01.17r.

9, 15

CKP

E.7

w

27-31.01.17r.

9, 15

CKP

E.19

dk

27-31.01.17r.

8, 12, 16

CKP

M.19

w

10.02.17r

8, 16

CKP

Dokładny terminarz dla każdego ucznia dostępny będzie w gablocie poświęconej egzaminowi zawodowemu (na parterze szkoły przy szatniach)

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w komunikacie dyrektora CKE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.

Dzisiejszy szczęśliwy numer

26