Elektryk >> HISTORIA >> Patron szkoły
DANE TELEADRESOWE
Patron szkoły

Dzieła Stanisława Staszica


Pierwodruki

a) teksty autorskie

 1. Natura. [wstęp do: Buffon: Epoki natury. Tłum. Stanisław Staszic. 1784].
 2. Uwago nad życiem Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Do dzisiejszego stanu Rzeczypospolitej Polskiej przystosowane. 1787.
 3. Przestrogi dla Polski z teraźniejszych politycznych Europy związków i z praw natury wypadające. 1790.
 4. O ziemiorództwie gór dawnej Sarmacji a później Polski. 1805
 5. O statystyce Polski. Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kraj chcą oswobodzić i tym którzy w nim chcą rządzić. 1809.
 6. O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski. 1815.
 7. Myśli o politycznej równowadze Europy. 1815.
 8. O przyczynach szkodliwości Żydów i środkach usposobienia ich, aby się społeczeństwu użyteczni stali. 1816.
 9. Ród ludzki. Poema dydaktyczne.1820 (fragmenty wierszowanej wersji tekstu ukazują się w „Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk” już w 1816r.).
 10. Dzieła Stanisława Staszica. W opracowaniu autora. T. I-IX. 1816-1820.

b) tłumaczenia

 1. [Ludwik Racine:] Religia, poema w języku francuskim napisane przez Rasyna, przetłumaczone na język polski w roku 1772 przez Stanisława Staszica. 1779.
 2. Voltaire: O zapadnieniu Lizbony. 1779.
 3. Georges Leclerc Buffon: Epoki natury. 1784.
 4. Homer:Iliada. 1815.

Wydania współczesne (wybór)

 1. Myśli...do ułożenia stanu nauczycielskiego w Krajach Księstwa Warszawskiego„Biblioteka Warszawska”, Warszawa 1903, s.169-180
 2. Edukacja. Z autobiografią autora. Warszawa 1921
 3. Przestrogi dla Polski. Oprac. Stefan Czarnowski. Kraków 1926, BN I 98.
 4. Pisma pedagogiczne. Wyd. Zygmunt Kukulski, wstęp Ignacy Chrzanowski. Lublin 1926
 5. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Oprac. Stefan Czarnowski. Wrocław 1951, BN I 90.
 6. Dziennik podróży 1789-1805. Oprac. Czesław Leśniewski. Kraków1931
 7. O nauce, jej znaczeniu i organizacji. Wybór pism. Oprac. Bogdan Suchodolski. Warszawa 1952
 8. Wybór pism. Oprac. i wstęp Celina Bobińska. Warszawa 1952
 9. Pisma filozoficzne i społeczne. T.1-2. Oprac. Bogdan Suchodolski. Kraków 1954
 10. Pisma i wypowiedzi pedagogiczne. Oprac. Tadeusz Nowacki. Wrocław 1956.
 11. Ród ludzki. Wersja brulionowa... Oprac. Zbigniew Daszkowski, wstęp Bogdan Suchodolski. T. 1-3.Warszawa 1959.
 12. Calendarium, dzienniki, pamiętniki, poezja, quiz.: Wybór materiałów i oprac. tekstu Maria Dąbrowska. Kielce 1973
 13. Geologia- górnictwo- hutnictwo. Red. Antoni Stanisław Kleczkowski. Warszawa 1979
 14. Być narodowi użytecznym. Wybór i wstęp Bogdan Suchodolski. Warszawa 1985
 15. Voltaire: O zapadnieniu Lizbony. Tłum. Stanisław Staszic. Warszawa 1997.
 16. Przestrogi dla Polski. Oprac. Stefan Czarnowski. Wrocław-Warszawa 2003.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

9