Elektryk >> HISTORIA >> Patron szkoły
DANE TELEADRESOWE
Patron szkoły

Bibliografia przedmiotowa

 

 1. Bandura Ludwik: Poglądy pedagogiczne Stanisława Staszica. Warszawa 1956.

 2. Bardach Artur: Niezrealizowane projekty pomnika Stanisława Staszica. „Kroniki Warszawskie” 1955, nr 3, s. 57-63.
   
 3. Berent Wacław: Opowieści biograficzne. Oprac. Włodzimierz Bolecki. Kraków 1991.
   
 4. Berger A.: Patriarcha demokracji polskiej. Lublin 1926.
   
 5. Bobińska Celina: Szkice o ideologach polskiego oświecenia. Kołłątaj i Staszic. Wrocław 1952.
   
 6. Brandys Marian: Ksiądz Dyrektor w opałach. „Generał Arbuz”. „Więź” 1986, nr 6, s. 56-65.
   
 7. Brodowska Helena: Stanisław Staszic. W tomie zbiorowym: Wielkopolanie XIX wieku. Poznań 1969.
   
 8. Chrzanowski Ignacy: Historia literatury niepodległej Polski. Warszawa 1974.
   
 9. Chyra-Rolicz Zofia: Stanisław Staszic. Warszawa 1980.
   
 10. Cieński Andrzej: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981.
   
 11. Cieszkowski Stanisław: Stanisław Staszic. Filantrop, mąż stanu i uczony. Warszawa 1925.
   
 12. Czarniecki Stanisław: Postać Staszica utrwalona w nazewnictwie nauk o Ziemi. Piła 1994.
   
 13. Czarniecki Stanisław: Wystawa ze zbiorów Stanisława Czarnieckiego, Muzeum Okręgowe. Oddział Dworek Wincentego Pola. Lublin 1985.
   
 14. Drozdowski Marian: Stanisław Staszic a współczesna geologia polska. „Kwartalnik Historyczny” 1976, nr 4, s. 981-983.
   
 15. Drzazgowski Mariusz: Terminy ortograficzne, góralszczyzna w języku S. Staszica. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” T.33 r. 1996, s. 27-38.
   
 16. Goetel Walery: Stanisława Staszica opis Tatr i Beskidów w „Ziemiorództwie Karpatów”. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” t. 3, 1956.
   
 17. Grabowski Tadeusz: Stanisław Staszic jako pisarz społeczny. Warszawa 1916.
   
 18. Grunta chłopskie, czyli rolnik pracowity. „Przestrogi dla Polski” Stanisława Staszic. „Kultura Wsi” 1997, nr 2, s.11-16.
   
 19. Grześkowiak-Krwawicz Anna: Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamojskiego” Stanisława Staszica. „Napis” Seria 5, 1990, s. 121-135.
   
 20. Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. Warszawa 2000.
   
 21. Hahn Wiktor: Stanisław Staszic. Życie i dzieła. Lublin 1926.
   
 22. Jendrysik Kazimierz: O wydaniach „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” w XVIII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 2.
   
 23. Kizwalter Tomasz: Ludzie i idee oświecenia w Polsce porozbiorowej. Warszawa 1987.
   
 24. Klaczko J.: Autobiografia Staszica. Zamość 1920.
   
 25. Klimowicz Mieczysław: Literatura oświecenia. Warszawa 1988 (i wyd. następne).
   
 26. Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. Warszawa 1972 (i wyd. następne).
   
 27. Kolbuszewski Jacek: Obraz Tatr w „Ziemiorództwie” Stanisława Staszica. „Przegląd Humanistyczny” 1966, nr 4.
   
 28. Koźmiński Karol: Stanisław Staszic. Warszawa 1965.
   
 29. Krokowski S.: Stanisław Staszic syn ziem odzyskanych. Poznań 1948.
   
 30. Kruszyński Jan: Stanisław Staszic a kwestia żydowska. Lublin 1926.
   
 31. Krzyżanowski Julian: Bojownicy przedromantyczni. W: W świecie romantycznym. Kraków 1961.
   
 32. Lange Antoni: Jak Staszic chciał uszczęśliwić wieśniaków. Warszawa 1916.
   
 33. Leśniewski Czesław: Stanisław Staszic, jego życie i ideologia w dobie Polski niepodległej (1755-1795). Warszawa 1926.
   
 34. Limanowski Bolesław: Stanisław Staszic. Warszawa 1926.
   
 35. Łopański H.: Stanisław Staszic. Lublin 1906.
   
 36. Łotys Zbigniew: Stanisław Staszic: filozof i reformator społeczny. Olsztyn 1999.
   
 37. Małyszek Tomasz: Od odczucia bólu do bólu odczuwania. Symbolika gór u Christiana Garvego i Stanisława Staszica. „Zbliżenia Polsko-Niemieckie” 2000, nr 1, s. 60-67.
   
 38. Matuszczyk Andrzej: U źródeł ideologii taternictwa. O wartościach estetycznych przyrody Tatr w „Ziemiorództwie Karpatów” S. Staszica. Kraków 1985.
   
 39. Mikke Jerzy: Prekursor pracy organicznej. „Rzeczpospolita” 1996, nr 209, s.17.
   
 40. Mikulski Tadeusz: Uwagi nad „Uwagami”. Wrocław 1954.
   
 41. Mikulski Tadeusz: Ze studiów nad oświeceniem. Zagadnienia i fakty. Warszawa 1956.
   
 42. Molik Witold: Stanisław Staszic (1775-1826). Poznań 1980.
   
 43. Nowaczyk Henryk F.: Trumnę jego obdarli z miłości i entuzjazmu. „Ruch Muzyczny” 1999, s. 31-34.
   
 44. Olejniczak Józef: Wokół staszicowskiej tradycji. „Rocznik Nadnotecki” T.37, 1996, s. 15-32.
   
 45. Olejniczak Józef: Ród Stasiców - znamienitych mieszczan pilskich. „Kronika Wielkopolski” 2000, z 1, s. 27-33.
   
 46. Olejniczak Józef: Stanisław Staszic organizator nauki i gospodarki. „Przegląd Geologiczny” 2000, nr 3.
   
 47. Plenkiewicz Roman: Stanisław Wawrzyniec Staszyc. W: Album biograficznie zasłużonych Polaków i Polek. t.1. Warszawa 1901, s.155-164 (portret).
   
 48. Prószyński Konrad: O księdzu Stanisławie Staszycu. Warszawa 1906.
   
 49. Ptaszyński Edward: Poglądy Staszica na wychowanie. Lublin 1927.
   
 50. Sarleja Teresa: Postawa staszicowska wzór czy relikt przeszłości? „Oświatowiec” 2000, nr1, s.85-88.
   
 51. Sikora Jerzy: Stanisław Staszic. Katowice 1974.
   
 52. Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. Teresa Kostkiewiczowa. Wrocław 1991.
   
 53. Snopek Jerzy: Oświecenie. Szkic do portretu epoki. Warszawa 1999.
   
 54. Stanisław Staszic i jego epoka. Red. Bogdan Ziontek, posłowie Antoni Czyż. Siedlce-Warszawa 2001.
   
 55. Stanisław Staszic. Księga zbiorowa. Red. Zygmunt Kukulski. Lublin 1926.
   
 56. Stanisław Staszic. Wielki syn ziemi pilskiej. Red. Roman Chwaliszewski. Piła 1986.
   
 57. Staszic Stanisław Wawrzyniec. W: Słownik pracowników książki polskiej. Supl. Warszawa 1986, s.203-204.
   
 58. Staszic Stanisław. Materiały sesji staszicowskiej, Piła 19-20 września 1995. Red. Józef Olejniczak. Piła 1995.
   
 59. Suchodolski Bogdan: Stanisław Staszic na tle epoki. Warszawa 1926.
   
 60. Szacka Barbara: O historiografii Stanisława Staszica. „Studia Filozoficzne” 1964, nr 2.
   
 61. Szacka Barbara: Stanisław Staszic. Portret mieszczanina. Warszawa 1962.
   
 62. Szacka Barbara: Stanisław Staszic. Warszawa 1966.
   
 63. Szacka Barbara: Staszic synteza dziejów ludzkości. W zbiorze: Filozofia polska. Warszawa 1967.
   
 64. Szacka Barbara: Teoria i utopia Stanisława Staszica. Warszawa 1965.
   
 65. Szober Stanisław: O języku Staszica. Lublin 1926.
   
 66. Wdówka M.: Stanisław Staszic. Łódź 1936.
   
 67. Winnicka Halina: Pierwszy polski geolog. W zbiorze: Wizerunki oświeconych.Warszawa 1972.
   
 68. Winnicka Halina: Stanisław Staszic pedagog i organizator oświaty. „Zeszyty Historyczno- Polityczne” 1986 nr 4, s.103-115.
   
 69. Włoch Z.: Stosunek Stanisława Staszica do medycyny. Poznań 1935.
   
 70. Wójcik Zbigniew: Stanisław Staszic: Organizator nauki i gospodarki. „Przegląd. Geologiczny” 2000, nr 3, s. 207.
   
 71. Wroczyński Ryszard: Dzieje oświaty polskiej. t.1. Warszawa 1996.
   
 72. Wysokiński Jan: Szlakiem Stanisława Staszica. Warszawa 1988.
   
 73. Żylski K.: Poglądy społeczno-polityczne Staszica. Lwów 1913.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

2