Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

2011

20 stycznia odbyło się  II spotkanie Dyrektora szkoły z emerytowanymi pracownikami. W lutym przeprowadzono w Technikum nr 1 i ZSZ nr 1 ewaluację zewnętrzną problemową z obszaru procesy.  Obie szkoły  oceniono bardzo dobrze.

Od 1 września wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny. Wiązało to się z pełną komputeryzacją szkoły. Zakupiono  57 zestawów  komputerowych. Wykonano remont budowlany 2 stacji transformatorowych. Przeniesiono  stację badania powietrza z Tłuszcza do Siedlec i usytuowano  ją  na terenie szkoły. Z okazji DEN  21 października 2011 roku odbyło się III spotkanie Dyrektora z emerytowanymi pracownikami. Uporządkowano dokumentację archiwalną szkoły od 1962 roku. Zakupiono pianino cyfrowe.

Uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik elektronik Dawid Szulc za rozwiązanie innowacyjne pn. "Czajnik z grzałką elektryczną zbudowany na mikrokontrolerze AT 89 c 2051 z możliwością włączania i wyłączania telefonem GSM" zdobył I miejsce w etapie centralnym IV Edycji Konkursu „Młody Innowator”, złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie CIGIF 2011 - Korea Cyber International Genius Inventor Fair w Seulu, srebrny medal na targach IWIS 2011 w Warszawie oraz brązowy medal na Międzynarodowych Targach IENA w Norymberdze.

Uczennica klasy II Liceum Monika Gorzała oraz uczeń klasy IV technikum w zawodzie technik mechatronik Remigiusz Lewandowski otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Remigiusz po raz czwarty został stypendystą Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2011 -2012 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 8 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 12  oddziałów

Ogółem szkoła liczy 44  oddziały  i 1180  uczniów. Zatrudnionych jest 106  nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów,

Kwalifikacje na  eksploatację  urządzeń, instalacji i sieci  do 1kV uzyskało 127 uczniów.

2012

21 styczeń – studniówka klas maturalnych (Lokal „ORCHIDEA” Siedlce).

Utworzono i wyposażono siłownię  w profesjonalny sprzęt o wartości 40 000 zł.

1 luty – IV spotkanie Dyrektora szkoły z emerytowanymi pracownikami szkoły oraz przedstawicielami Urzędu Miasta, Rady Rodziców i absolwentami.

Miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” opublikowały wyniki 14 edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  2012.  Wśród   najlepszych techników, które znalazły się na opublikowanej liście,  nasze Technikum nr 1 zajęło 75 miejsce w rankingu ogólnopolskim a 6 miejsce w rankingu wojewódzkim. To duży sukces.

Została wykonana dokumentacja projektowa na termomodernizację i remont Internatu oraz dokumentacja na modernizację  starego budynku szkoły.

Wykonano fotokroniki starego budynku szkoły.

W kwietniu została przeprowadzona w placówce przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Siedlce oraz Wydział Edukacji kompleksowa kontrola, która pozytywnie oceniła placówkę. 

14 czerwca 2012 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP nr 1. Dziewięcioosobowa komisja, spośród czterech kandydatów, wyłoniła p. Krystynę Więcławek – urzędującą dyrektor. Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski w dniu 30 sierpnia 2012 roku wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Pani Krystynie Więcławek na okres od 1 września 2012 roku do 31 sierpnia 2014 roku. Mimo wygranego konkursu Pani dyrektor skrócono kadencję.

W skład  Zespołu w roku szkolnym 2012 - 2013 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 klas
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – 7  klas
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 12  klas

Ogółem szkoła liczy 43  oddziały  i 1193 uczniów. Zatrudnionych  jest 107  nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 26 października odbyło się uroczyste V spotkanie emerytowanych  nauczycieli i pracowników szkoły z Dyrekcją szkoły. Pani Dyrektor, zwracając się do zebranych powiedziała między innymi: „Nauczycielem nigdy nie przestaje się być. Mimo, iż wielu z Państwa nie pracuje już zawodowo, to tak naprawdę efekty swojej pracy widzi poprzez sukcesy swoich wychowanków cały czas. To Państwo otwierali drzwi do wiedzy wielu pokoleniom mieszkańców Siedlec  i regionu siedleckiego, za co wszyscy jesteśmy Państwu głęboko wdzięczni”.

Dnia 20 grudnia 2012 roku, w wieku 82 lat, zmarł emerytowany Dyrektor szkoły Stanisław Jerzy Mitek.  Pogrzeb odbył się 27 grudnia. W imieniu Grona Pedagogicznego, Pracowników, Uczniów i Emerytów zmarłego pożegnała Dyrektor Krystyna Więcławek. Pożegnanie zakończyła słowami: „Drogi Dyrektorze! Nad Twoją trumną pochyla się dzisiaj sztandar naszej szkoły. Niech ten symboliczny gest będzie naszym pożegnaniem z Tobą, a jednocześnie podziękowaniem, za Twoją pracę, zaangażowanie w sprawy naszej szkoły i miasta, za Twoją obecność wśród nas, a także za naukę jaką nam przekazałeś”.

Śp. Dyrektor Stanisław Jerzy Mitek spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym przy ul. Cmentarnej w Siedlcach.

2013

Technikum nr 1 zajęło 206 miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, a miejsce 16 w rankingu wojewódzkim.

W skład  Zespołu w roku szkolnym 2013 – 2014 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 25 klas (I – 7; II – 6; III – 6; IV – 6)
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – 6  klas (I – 2; II – 2; III – 2)
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 10  klas (I – 2; II – 4; III – 4)

Ogółem szkoła liczy 41  oddziałów  i 1158  uczniów. Zatrudnionych  jest 101  nauczycieli.

Kwalifikacje na  eksploatację  urządzeń, instalacji i sieci  do 1kV uzyskało 127 uczniów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymali: uczennica klasy 3b III Liceum Ogólnokształcącego - Karolina Wiszniewska oraz uczeń klasy IV dt  Technikum nr 1 w zawodzie technik mechatronik - Mateusz Sałasiński .

W związku ze 110 rocznicą istnienia szkoły, 21 września 2013 roku, odbył się V Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Elektryka. Honorowym – i gorąco oklaskiwanym – gościem Zjazdu był p. Anatoliusz Skwara, absolwent z roku 1935, który na stałe  mieszka w Kalifornii. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Stanisława BM odprawioną w intencji nauczycieli i wychowanków szkoły. Głównym celebransem był i homilię wygłosił Ks. Bp Piotr Sawczuk. Koncelebransami byli księża prefekci: Ks. Jan Kluska, ks. Adam Pietrasik, i absolwenci naszej szkoły.  Następnie ulicami T. Kościuszki i  S. Konarskiego uczestnicy Zjazdu przeszli do szkoły. Na czele kolumny, w samochodzie retro, jechał najstarszy absolwent  w towarzystwie Dyrektor szkoły. Część oficjalna odbyła się w sali gimnastycznej. Uroczystość zgromadziła około 350 osób – gości i absolwentów. Wśród gości byli: poseł Krzysztof Borkowski, przedstawiciele Urzędu Miasta i Rady Miasta Siedlce, Kuratorium Oświaty, uczelni siedleckich, dyrektorzy szkół, zakładów pracy, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz emerytowani pracownicy szkoły. Uroczystość prowadził absolwent - pan Jan Chróścicki. Goście zostali powitani przez Panią Dyrektor a uczniowie wręczyli gościom symboliczne róże. Mowę powitalną wygłosił Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu, Andrzej Brochocki, który podziękował dyrekcji szkoły, nauczycielom i uczniom za bezcenną pomoc w przygotowaniach do uroczystości. Następnie Dyrektor szkoły - Krystyna Więcławek, jednocześnie absolwentka szkoły, w krótkim zarysie ukazała, jakie przeobrażenie przeszła placówka w ostatnim czasie. Mimo licznych zmian, sama Szkoła wciąż pozostaje placówką oddaną uczniom, dobrze kształcącą rzeszę młodzieży. Wzruszona Dyrektor powiedziała między innymi: „To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że  dziś wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 110 - letnich wydarzeń szkoły ze współczesnością. Wiele rzeczy nie zmieniło się, w naszej szkole zawsze najważniejszy był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci.”

 

W hołdzie od całej społeczności szkolnej i absolwentów szkoły została przygotowana GALERIA DYREKTORÓW SZKOŁY. Portrety wykonał p. Krzysztof Mioduszewski – absolwent szkoły. Dyrektor szkoły przywołała nazwiska wszystkich Dyrektorów:

 1. Nikołaj Iwanowicz Nikołajew z Temriukska 1903 - 1914
 2. Stanisław Szymański 1919 - 1927
 3. Inż. Aleksander Jankowski 1927 – 1950
 4. Inż. Antoni Kowerczuk 1950 – 1952
 5. Leon Strzempioł 1952 – 1956
 6. Władysław Piotrowski 1956 – 1957
 7. mgr inż. Władysław Szczepański 1957 – 1974
 8. mgr inż. Ryszard Makosz 1974 – 1978
 9. mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek 1978 – 1988
 10. mgr Maria Krajewska 1988 – 1991
 11. inż. Mieczysław Prekurat 1991 – 2002
 12. mgr inż. Mirosław Osiński 2002 – 2007
 13. mgr inż. Krystyna Więcławek od 2007 roku.

Z okazji V Zjazdu dostaliśmy również szereg listów gratulacyjnych z wyrazami uznania oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych. Życzenia złożyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego, Poseł K. Tchórzewski, związki zawodowe - NSZZ Solidarność oraz ZNP, Komendant Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor CKP, władze uczelni siedleckich oraz dyrektorzy szkół. Szkoła otrzymała również z rąk dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego medal przyznany przez Kapitułę Hetmańską.

Nie zabrakło też występów artystycznych. Uroczystość uświetniły: występ zespołu emerytowanych nauczycieli siedleckich szkół „Melodia” oraz popisy artystyczne uczniów.

Po zakończeniu części oficjalnej był powrót do historii i wspomnień, zwiedzanie szkoły, internatu, CKP.  Wzruszające były spotkania i rozmowy byłych uczniów z nauczycielami
i wychowawcami. Ostatnim punktem programu był bankiet w restauracji „Panderosa”. 

Szkoła uczestniczy w następujących projektach  unijnych:

 1. Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” – realizowany przez KOWEZiU, współfinansowany  ze środków EFS.
 2. Projekt systemowy realizowany przez KOWEZiU pn. „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowany  ze środków EFS.
 3. Projekt innowacyjny „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy” – realizowany przez firmę ECORYS Polska sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz w partnerstwie ponadnarodowym - ECORYS UK, współfinansowany  ze środków EFS.
 4. Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” – realizowany przez UPH w Siedlcach, współfinansowany  ze środków EFS.
 5. Projekt innowacyjny „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” - realizowany przez UPH w Siedlcach, współfinansowany  ze środków EFS.
 6. Projekt innowacyjny „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” – realizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Politechniką Warszawską, współfinansowany  ze środków EFS.
 7. Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”-  prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 8. Projekt „Kształcenie zawodowe zgodne z potrzebami rynku pracy” – projekt SCDiDN dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadry zarządzającej, w ramach programu Leonardo da Vinci,  współfinansowany  ze środków EFS.
 9. Projekt systemowy „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” - realizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.,  współfinansowany  ze środków EFS.​​​
​2014

Technikum nr 1 zajęło 262 miejsce w XV edycji Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014 opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”, a miejsce 20 w rankingu wojewódzkim.

W lipcu grupa 50 uczniów z Technikum nr 1 odbywała płatne staże u pracodawców w ramach projektu systemowego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. W sierpniu szkoła otrzymała sprzęt dydaktyczny do pracowni elektryczno-elektronicznej za 347 tysięcy złotych w ramach ww projektu.

9 lipca 2014 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP nr 1. Dziesięcioosobowa komisja, spośród trzech kandydatów, wyłoniła p. Jerzego Kopańskiego na dyrektora szkoły od 1 września 2014 roku.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

10