Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

2000 W szkole uruchomiono sieć komputerową Internet. W sierpniu, Rada Pedagogiczna nawiązując do tradycji z lat trzydziestych, podjęła uchwałę o wprowadzeniu na stałe do programu wychowawczego Dnia Patrona Szkoły (jest nim wolny od zajęć lekcyjnych dzień listopadowy, blisko daty urodzin Staszica). Wydarzenie to zbiegło się z 5 rocznicą przywrócenia szkole dawnego jej imienia, a zarazem 245 rocznicą urodzin Stanisława Staszica.
2002

Z dniem 1 września, na mocy uchwały Rady Miasta Siedlce, powstał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica. Nominację na dyrektora szkoły otrzymał mgr inż. Mirosław Osiński. W skład Zespołu wchodzą:

 • III Liceum Ogólnokształcące
 • I Liceum Profilowane
 • Technikum Nr I
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Technikum Zawodowe dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.

Ogółem szkoła liczy 61 oddziałów i 1685 uczniów. Zatrudnionych jest 120 nauczycieli.

2003

Jubileusz 100-lecia. 13 września odbył się III Zjazd Absolwentów. Do udziału w nim zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy do 2003 roku ukończyli szkołę, a także byli i obecnie pracujący nauczyciele. Uczestnicy zjazdu ufundowali tablicę pamiątkową umieszczoną na frontonie szkoły z inskrypcją - "Szkoła to wielka społeczność, to ludzkie dzieje, [...] to droga formacji i wychowania, uczy nas dostrzegania ludzi po każdej stronie" - zaczerpniętą z homilii ks. Romana Jodłowskiego (absolwenta szkoły 1974). Zjazd stanowił główną część obchodów 100-lecia.W bieżącym roku szkoła liczy ogółem 63 oddziały. Zatrudnionych jest 121 nauczycieli.

2005 Pierwszy w historii zewnetrzny egzamin maturalny - Nowa Matura.

Powastaje Szkoła Policealna Nr 1 kształcąca w zawodzie - technik informatyk
2007

19 marca w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Do konkursu przystąpiło dwoje kandydatów. Konkurs wygrała mgr inż. Krystyna Więcławek, absolwentka szkoły. Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, 28 maja 2007 roku wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Pani Krystynie Więcławek na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Jest to XIII Dyrektor szkoły.

W czerwcu szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Od 1 września w ramach Technikum Nr 1 wprowadzono nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik informatyk. W październiku oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią, wybudowane w ramach programu "Blisko Boisko". Była to wspólna inwestycja Ministerstwa Sportu, PZU i samorządu.  Szkoła,  wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, od września  2007 roku podjęła współpracę z POLIMEX-MOSTOSTAL.  20 września 2007 roku dyrektor  Krystyna Więcławek i wiceprezes Zakładu Polimex - Mostostal Siedlce p. Aleksander Jonek, podpisali umowę o współpracy. Na jej mocy uczniowie IV klasy technikum w zawodzie technik mechanik  będą odbywać zajęcia ze specjalizacji spawalnictwo. Uzyskają stosowne uprawnienia spawacza.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2007-2008  wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 20 oddziałów
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 8 oddziałów
 3. Technikum Zawodowe na podbudowie ZSZ – 2 oddziały
 4. III Liceum Ogólnokształcące – 12 oddziałów
 5. I Liceum Profilowane – 6 oddziałów
 6. Szkoła Policealna – 1 oddział

Ogółem szkoła liczy 49 oddziałów i 1306  uczniów. Zatrudnionych jest 110 nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów.

2008

Wykonano termomodernizację budynku dydaktycznego z 1973 roku. Uporządkowano teren wokół szkoły. Wycięto drzewa i krzewy stanowiące zagrożenie i nasadzono nowe. Usunięto z terenu szkoły kanał samochodowy z lat siedemdziesiątych oraz usunięto z dachu szkoły skorodowany 12 metrowego maszt z anteną telewizyjną. Zamontowano ławki przed wejściem głównym do szkoły. Wymieniono maszty flagowe. Oczyszczono wszystkie pomieszczenia szkolne: usunięto zużyty sprzęt, meble, maszyny, złom. Wykonano opinię mykologiczną starego budynku szkoły.

20 października 2008 roku odbył się IV Zjazd Absolwentów i Nauczycieli „Elektryka”. Hasło, które 20 września przyświecało imprezie brzmiało „105 lat zdarza się tylko raz”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele św. Stanisława BM. Część oficjalna odbyła się na sali gimnastycznej. Prowadzącym był absolwent Pan Andrzej Brochocki. Wszyscy uczestnicy zostali powitani przez uczniów symbolicznymi kwiatami. Jako pierwszy głos zabrał Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski, następnie Pani Dyrektor Krystyna Więcławek, jednocześnie absolwentka szkoły, podzieliła się swoimi wspomnieniami, złożyła liczne podziękowania oraz przedstawiła najnowsze plany i zadania, jakie postawiła przed sobą  na najbliższe miesiące. Kilka słów od dodali kolejno Prezydent Miasta Siedlce Pan Wojciech Kudelski, burmistrz zaprzyjaźnionego miasta, gen. Paweł Nasiłowski, Poseł Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący RM Pan Mariusz Dobijański, a także Dyrektor  CKP Pani Bożena Wyrębiak. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Prezydenta Miasta statuetek „Jacka” organizatorom oraz zasłużonym nauczycielom. W części artystycznej swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczniowie w formie krótkiego przedstawienia. Sala gimnastyczna zamieniła się w operę, podczas niezwykłego koncertu w wykonaniu solistów Filharmonii Narodowej: niesamowitym sopranem śpiewała Agata Marcewicz, barytonem – Wiesław Bednarek. Koncert prowadził Ryszard Nowaczewski – absolwent szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej był powrót do wspomnień, zwiedzanie szkoły, internatu, warsztatów. Wzruszające były spotkania i rozmowy byłych uczniów z nauczycielami i wychowawcami. Ostatnim punktem programu był bankiet w restauracji „Janusz”.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2008-2009  wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1– 22 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. Technikum Zawodowe na podbudowie ZSZ – 1 oddział
 4. III Liceum Ogólnokształcące – 11  oddziałów
 5. I Liceum Profilowane – 3 oddziały

Ogółem szkoła liczy 46 oddziałów i 1199 uczniów. Zatrudnionych jest 106  nauczycieli.   

Kwalifikacje spawacza uzyskało 18 uczniów.

2009

W czerwcu wyłączono budynek szkoły z 1973 roku z użytkowania  i rozpoczęto remont. Usunięto boazerie ze ścian oraz płyty sufitowe. Dokonano demontażu  starej instalacji elektrycznej. Wykonano nową instalację elektryczną, komputerową i telefoniczną.

W sierpniu  rozebrano budynek  gospodarczy  wraz ze strzelnicą oraz wykonano oświetlenie boiska ze sztuczną nawierzchnią.

We wrześniu rozpoczęto remont budowlany  pomieszczeń budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przez cały semestr pierwszy  budynek był wyłączony z użytkowania. Zajęcia odbywały się w starym budynku. Dodatkowo korzystano  z użyczonych sal katechetycznych przy kościele św. Stanisława BM oraz użyczonych pomieszczeń w CKU i w CKP.

Od września wszyscy uczniowie trzecich klas technikum odbywają praktyki w zakładach pracy. Szkoła bierze udział w projektach unijnych.

W październiku rozpoczęto  prace nad  kompleksową wymianą sieci cieplnej.

17 października 2009 roku spłonął pawilon sportowy „PILAWA”. Był to szok dla całej społeczności szkolnej. W pełnej zaangażowania i poświęcenia akcji gaśniczej brało udział dziewięć jednostek straży pożarnej. Niewielki drewniany budynek doszczętnie spłonął. 

W skład Zespołu w roku szkolnym 2009-2010 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 23 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 10 oddziałów
 4. I Liceum Profilowane – 1 oddział

Ogółem szkoła liczy 43 oddziały  i 1139 uczniów. Zatrudnionych jest 108  nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 19 uczniów. Kwalifikacje na  eksploatację  urządzeń, instalacji i sieci  do 1kV uzyskało 81 uczniów.

2010

13 luty – po raz pierwszy studniówka klas maturalnych odbywa się poza szkołą („ORCHIDEA” Siedlce).

W lutym wymieniono zewnętrzną  kanalizację wodno-ściekową oraz odbudowano studzienki kanalizacyjne. Ukończono  remont budynku głównego szkoły (część A) i oddano go do użytku. Wykonano  fotokroniki szkoły.

W kwietniu ukończono  remont sali audiowizualnej, świetlicy i pomieszczeń  sportowych. Wszystkie pomieszczenia wyposażono w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Ukończono kompleksową wymianę sieci ciepłowniczej wraz z przebudową węzła grupowego na węzły pojedyncze.

W lipcu rozpoczęto remont  sali gimnastycznej.

Od  1 września w ramach Technikum Nr 1 utworzono nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk .

Utworzono pracownię mechatroniczną  i wyposażono w kompletne, profesjonalne stanowiska pneumatyki i elektropneumatyki. Wyposażono wszystkie klasy wyremontowanego budynku w nowe meble, doposażono w pomoce dydaktyczne. 26 listopada w Święto szkoły otwarto wyremontowaną salę gimnastyczną oraz salę fitness.

30 listopada odbyło się I spotkanie Dyrektora z emerytowanymi pracownikami szkoły.

W skład Zespołu w roku szkolnym 2010 - 2011 wchodzą szkoły:

 1. Technikum Nr 1 – 24 oddziały
 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 – 9 oddziałów
 3. III Liceum Ogólnokształcące – 11 oddziałów

Ogółem szkoła liczy 44  oddziałów i 1157 uczniów. Zatrudnionych jest 105  nauczycieli.

Kwalifikacje spawacza uzyskało 12 uczniów,

Kwalifikacje na  eksploatację  urządzeń, instalacji i sieci  do 1kV uzyskało 135 uczniów.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

27