Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1990 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 podjęła uchwałę o rezygnacji z patrona szkoły gen. Karola Świerczewskiego.
1991

Z dniem 1 września, zgodnie z wolą Rady Pedagogicznej, Kuratorium Oświaty i Wychowania powołano na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 inż. Mieczysława Prekurata. Rozpoczęła działalność nowa jednostka organizacyjna: III Liceum Ogólnokształcące o profilu podstawowym oraz z rozszerzonym programem informatyki.

1992 Z nowym rokiem szkolnym wszedł w życie „Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1”. Dokument ten zawiera informacje o szkole, precyzuje cele i zadania szkoły, ustala jej organy i organizację, zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów oraz rodzaje nagród i kar. Załącznikami do statutu są: Regulamin Warsztatów Szkolnych i Regulamin Organizacji i Funkcjonowania Internatu.
1993 90 rocznica istnienia szkoły. W styczniu gościła w szkole delegacja szwedzka, w skład, której wchodzili nauczyciele Liceum Technicznego z Vasteras. W maju delegacja naszej szkoły była z rewizytą w Vasteras. Uchwalony został „Statut Technikum Zawodowego dla Dorosłych” oraz Regulamin Samorządu Słuchaczy.
1994 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o reaktywowaniu (po 50 latach) imienia dawnego patrona szkoły Stanisława Staszica.
1995

Nadano szkole, przez Kuratorium Oświaty i Wychowania, imię Stanisława Staszica. Z tej okazji w październiku odbył się I Zjazd Absolwentów. Do udziału w nim zostali zaproszeni absolwenci, którzy ukończyli pięcio- i trzyletnie Technikum Elektryczne w latach 1966-1976. Ufundowali oni nowy sztandar dla szkoły.

1996

Na bazie warsztatów szkolnych powstało Centrum Kształcenia Praktycznego. Organizatorem i pierwszym dyrektorem CKP został mgr Marek Zwoliński, pełniący w latach 1990-1996 stanowisko wicedyrektora szkoły d/s. administracyjno-ekonomicznych. Powstały dwie pracownie: komputerowego wspomagania projektowania i obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie). Powstanie CKP przyczyniło się do unowocześnienia kierunków kształcenia praktycznego.

1998 W czerwcu z okazji 95 rocznicy istnienia szkoły odbył się II Zjazd Absolwentów. Udział w nim wzięli wychowankowie z lat 1966-1986, którzy ukończyli pięcio- i trzyletnie Technikum Elektryczne oraz Liceum Zawodowe.Od września w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Stanisława Staszica kształciło się w 67 oddziałach szkoły dziennej i 9 szkoły zaocznej ponad 2000 młodzieży.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

2