Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1970

Szkoła dynamicznie rozwijała się. Wzrosła ilość oddziałów i uczącej się młodzieży. Powiększała się baza dydaktyczna. Do użytku szkolnego został oddany nowy budynek warsztatów. Zwolnione pomieszczenia w gmachu szkoły zaadoptowano na nowe pracownie i klasopracownie. Mieszkańcy internatu przenieśli się do nowo wybudowanego budynku mogącego pomieścić 240 uczniów. Drewniane baraki uległy rozbiórce. Rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkolnego.

1972 Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 doszła nowa jednostka organizacyjna: 4-letnie Liceum Zawodowe o profilu mechanik obróbki skrawaniem. Państwowa Szkoła Techniczna została przekształcona w Policealne Studium Zawodowe o kierunkach: radiotechnika i telewizja, elektroenergetyka oraz obróbka skrawaniem.
1973

Oddano do użytku nowy gmach szkolny z 24 salami lekcyjnymi wraz z zapleczami, pełnowymiarową halą sportową, salą audiowizualną na 140 miejsc. Urządzono od podstaw, bądź przeniesiono ze starego budynku i unowocześniono, pracownie: elektryczne, elektroniczne, mechaniczne a także polonistyczne, matematyczne, fizyczne, laboratorium języków obcych i salę klubową. Nowy budynek został stelefonizowany i zradiofonizowany, uruchomiono szkolne studio telewizyjne. Ze stanowiska dyrektora odszedł mgr inż. Władysław Szczepański. Awansował na stanowisko naczelnika miasta, a następnie Kuratora Oświaty i Wychowania.

1974

Do Zespołu doszło Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących (wieczorowe i zaoczne). Ogółem w 49 oddziałach uczyło się 1687 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 103 nauczycieli. Z wizytą przebywał w szkole premier rządu Piotr Jaroszewicz. W następnym roku odwiedził szkołę przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Nowym dyrektorem został mgr inż. Ryszard Makosz, dotychczasowy wicedyrektor.

1978

Dyrektorem Zespołu zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek. Dla uczczenia 75 rocznicy działalności szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa Dzieje Szkolnictwa Zawodowego w Siedlcach zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Podlasia. Udział w niej wzięli znani historycy regionaliści, m. in. dr Florentyna Rzemieniuk, dr Tadeusz Kamiński, mgr Antoni Winter.

1979 Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 włączono Liceum Zawodowe Zakładu Produkcji Podzespołów FSO oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki. Szkoła otrzymała pierwszy komputer elektroniczną maszynę cyfrową IBM-1440. Zapoczątkowano w ten sposób nauczanie podstaw informatyki i technologii przetwarzania danych.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

9