Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1961

Przy ZSZ nr1 rozpoczęło działalność 5-letnie Technikum Elektryczne o specjalności: elektroenergetyka. Naukę w technikum podjęło 95 uczniów. Internat szkoły został przeniesiony do drewnianego baraku przy ul. Konarskiego 11, który opuściło Liceum Ogólnokształcące Żeńskie "Królówka". Dotychczasowe pomieszczenia internatu (II piętro gmachu szkolnego) zostały adaptowane na klasopracownie i pracownie specjalistyczne. Powstała orkiestra dęta.

1963 Utworzono 3-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: elektroenergetyka. Szkoła zaczęła cieszyć się coraz większą popularnością. Do klas pierwszych zgłaszło się 5-6 kandydatów na jedno miejsce. Warunkiem przyjęcia był pomyślnie zdany egzamin wstępny. Kadra pedagogiczna powiększyła się do 60 nauczycieli.
1965

W sierpniu władze oświatowe powołały, na bazie istniejących szkół, zbiorczą placówkę oświatową pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Karola Świerczewskiego.

W skład zespołu weszły:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 o kierunkach kształcenia: mechanik samochodowy, ślusarz, tokarz, elektromonter, radiomonter.
Technikum Elektryczne 5-letnie o specjalnościach: elektroenergetyka, radiotechnika i telewizja (w następnych latach elektronika).
Technikum Elektryczne 3-letnie na podbudowie ZSZ o specjalności: elektroenergetyka.
Państwowa Szkoła Techniczna o 5-semestralnym cyklu nauczania kształcąca absolwentów liceów ogólnokształcących o specjalności telewizja odbiorcza.

W pierwszym roku działalności ZSZ nr 1 liczył 27 oddziałów i 1071 uczniów.

1966 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 został wyróżniony odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego ( za aktywny udział w obchodach milenijnych Państwa Polskiego). W maju odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości dla uczniów kończących trzy- i pięcioletnie Technikum Elektryczne. W listopadzie odbyła się uroczystość wręczenia młodzieży sztandaru szkoły ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
1967 Po raz drugi w historii szkoły część klas (mechanik pojazdów samochodowych) i grona pedagogicznego dało początek nowo zorganizowanej placówce oświatowej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 zlokalizowanej w gmachu przy ulicy Browarnej.
1968

Uczniowie brali udział w wojewódzkim konkursie „Mistrz Techniki”. W tym celu została zorganizowana w szkole wystawa obrazująca dotychczasowy dorobek placówki. Kabiny (laboratoria) do nauki języków obcych oraz telewizyjne urządzenia nadawczo-odbiorcze wykonywane przez warsztaty szkolne zajęły I miejsce na wystawie Postępu Pedagogicznego w Mińsku Mazowieckim. W roku następnym "Kabiny" otrzymały wyróżnienie na ogólnopolskiej Wystawie Postępu i Dorobku Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

10