Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1950

Od 1 września nowym dyrektorem został inż. Antoni Kowerczuk, dotychczasowy kierownik warsztatów. Oprócz istniejących klas Liceum Mechanicznego I i II stopnia utworzono pięć klas technikum, w tym jedną klasę dziewcząt przyjętych po raz pierwszy do szkoły

1951 W czerwcu odbyły się pierwsze egzaminy maturalne dla uczniów kończących trzecią klasę Liceum II stopnia. Świadectwa dojrzałości i tytuł technika mechanika otrzymało 27 maturzystów. Powstała Zasadnicza Szkoła Metalowa o dwuletnim cyklu nauczania. Młodzież kształciła się w trzech specjalnościach: ślusarz narzędziowy, ślusarz maszynowy i tokarz. Na bazie klas Technikum i Liceum Mechanicznego powstało Technikum Mechaniczne podlegające Ministrestwu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Dyrektorem tej placówki został Franciszek Augustyński.
1952

Ze stanowiska dyrektora ZSM odszedłi inż. Antoni Kowerczuk, a objął je Leon Strzempioł, nauczyciel zawodu. Z dniem 1 września Technikum Mechaniczne, wraz z częścią kadry pedagogicznej, zostało przeniesione do gmachu po zlikwidowanym Gimnazjum Odzieżowym przy ulicy Chopina 8.

1954

W ZSM powstały klasy o nowych specjalnościach: mechanik traktorzysta i stolarz budowlany. W 13 oddziałach uczyło się 448 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 32 nauczycieli. Szkoła otrzymała pomieszczenia w budynku Technikum Mechanicznego, które przeznaczyła na internat.

1955 W wyniku kolejnego przekształcenia szkoła otrzymała nazwę Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. W 11 oddziałach o specjalnościach: mechanik traktorzysta, ślusarz maszynowy, ślusarz narzędziowy i tokarz kształciło się 338 uczniów.
1956

Dotychczasowy dyrektor Leon Strzempioł przechodzi do pracy w warsztatach szkolnych. W roku szkolnym 1956/57 stanowisko dyrektora pełni Władysław Piotrowski. Dla potrzeb internatu dobudowano nad frontową częścią gmachu II piętro. W 11 salach zamieszkało 120 wychowanków.

1957

Z dniem 1 września stanowisko dyrektora objął mgr inż. Władysław Szczepański. Organizacja harcerska przyjęła miano 12 Drużyny Harcerskiej im. phm. Stanisława Ryllego. (od 1964 r. Szczep Harcerski ) oraz nowe koła zainteresowań: miłośników teatru, elektroniczne i zespół wokalno-instrumentalny.

1959 Szkoła otrzymała nazwę: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1.W czterech kierunkach zawodowych o trzyletnim cyklu nauczania (mechanik samochodowy, ślusarz, radiomonter i elektromonter) kształciło się 387 uczniów.Otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (wieczorowa).

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21