Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1940 Władze okupacyjne zdegradowały Gimnazjum Mechaniczne do poziomu szkoły rzemieślniczej i nadały jej nazwę: Państwowa Szkoła Mechaniczna (bez dotychczasowego patrona) a następnie Państwowa Szkoła Ślusarsko-Mechaniczna (1941). Na stanowisku dyrektora pozostał inż. Aleksander Jankowski. Celem kształcenia było przygotowanie uczniów do pracy na rzecz III Rzeszy. W programach nauczania ograniczono do minimum przedmioty ogólnokształcące. 15 maja rozpoczęły się zajęcia w warsztatach, które urządzono w piwnicach gmachu Szkoły Zawodowej Żeńskiej przy ulicy Chopina 8. Od grudnia zajęcia teoretyczne odbywały się w lokalu Zarządu Wodociągów Miejskich przy ulicy Piłsudskiego (obok elektrowni).
1943 Szkoła otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła dla Przemysłu Metalowego Powiatu Siedleckiego. Nastąpiło skrócenie nauki z 3 do 2 lat. Wielu nauczycieli należało do TON-u i organizowało tajne nauczanie z języka polskiego, historii oraz geografii. Siedzibą placówki był gmach Gimnazjum i Liceum im. B. Prusa przy ulicy Floriańskiej 14.
1944 Reaktywowano 4-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne. W 6 oddziałach naukę podjęło 257 uczniów. Stanowisko dyrektora pełnił nadal inż. Aleksander Jankowski. Szkoła mieściła się w budynku po byłej łaźni żydowskiej przy ulicy Browarnej 8.
1948 W wyniku reorganizacji szkolnictwa zawodowego dotychczasowe gimnazjum zostało przekształcone w 3-letnie Liceum Mechaniczne I i II stopnia. Placówka otrzymała status pełnej szkoły średniej. W 7 oddziałach uczyło się 246 uczniów.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21