Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1932 Powstała drużyna harcerska i samorząd uczniowski. Działa biblioteka, świetlica, chór oraz koła zainteresowań: fotograficzne, miłośników sceny, modelarsko-lotnicze, techniczne. W 7 oddziałach uczyło się 240 uczniów. Opłata za naukę wzrosła do 70 złotych rocznie.
1934 W związku z planowanym przekształceniem szkoły w Gimnazjum Mechaniczne rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja obiektów szkolnych. Urządzono trzy pracownie doświadczalno-techniczne, salę gimnastyczną z natryskami, pomieszczenia dla biblioteki i świetlicy a także nową halę warsztatową, narzędziownię, magazyny i biura warsztatowe.
1937 Powstało 4-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne im. Stanisława Staszica. W dwóch klasach pierwszych naukę rozpoczęło 89 uczniów. W roku następnym w 4 oddziałach gimnazjum uczyło się 165 uczniów. Ogółem w latach 1937-1939 szkoła corocznie liczyła 6 oddziałów. Opłata za naukę wynosiła 90 złotych rocznie.
1939 19 października odbyła się inauguracja roku szkolnego. 18 listopada szkołę eksmitowano. Budynek został zajęty przez wojsko niemieckie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w gmachu Gimnazjum i Liceum Biskupa Podlaskiego, a następnie w lokalu Gimnazjum Kupieckiego przy ulicy Sienkiewicza 18.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

21