Elektryk >> HISTORIA >> Historia szkoły
DANE TELEADRESOWE
Historia szkoły

 

1921 Dla potrzeb nauczania praktycznego Ministerstwo Przemysłu i Handlu przekazało dwie tokarki, natomiast Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego strugarkę. Z gmachu szkoły usunięto stolarnię miejską i przystąpiono do organizowania warsztatów. Placówka liczyła 5 oddziałów, w których uczyło się 116 uczniów. Rozpoczęła pracę biblioteka szkolna.
1922 Szkołę opuścili pierwsi absolwenci. Było ich 16. Wśród nich Antoni Długołęcki późniejszy długoletni nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Rada Pedagogiczna uchwaliła Statut Szkoły.
1923 Z dniem 1 stycznia placówka, ze względu na trudności finansowe, została upaństwowiona i otrzymała nazwę: Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa im. Stanisława Staszica. Nauka była płatna. W roku szkolnym 1922/23 opłata wynosiła średnio 8000 marek polskich. Po reformie skarbowej Władysława Grabskiego (od r.szk.1924/25) 60 złotych.
1925 Częściowej zmianie uległ profil kształcenia zawodowego. Zlikwidowany został kierunek stolarski, rozszerzono dział mechaniczny.
1927 Z dniem 1 stycznia obowiązki dyrektora przejął inż. Aleksander Jankowski dotychczasowy kierownik warsztatów. Odbyły się pierwsze egzaminy czeladnicze dla uczniów kończących klasę trzecią.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1
im. Stanisława Staszica w Siedlcach


adres: ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce
e-mail: sekretariat@zsp1.siedlce.pl
telefon: 25 794-32-51
fax: 25 794-32-61

Godziny otwarcia sekretariatu:
pon - pt: 8:00 - 16:00
WAŻNE LINKI

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum nr 1 w Siedlcach jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2019".

Dzisiejszy szczęśliwy numer

10