STRONA ARCHIWALNA Aktualna wersja - zsp1.siedlce.pl

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 794-32-51     e-mail: dyrektor@zsp1.siedlce.pl
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2011
 
 
Szkoła
 
 
 

Terminarz dla gimnazjalistów

Od 16 maja 2011r. (poniedziałek), od godz. 1000
do 24 maja 2011r. (poniedziałek) , do godz. 1300

kandydaci do oddziałów klasy pierwszej (III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1) składają w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 kwestionariusze - podania, a w przypadku kandydatów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Od 16 czerwca 2011r. (czwartek), od godz. 1000
do 21 czerwca 2010r. (wtorek), do godz. 1300

kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

Od 22 czerwca 2011r. (środa), od godz. 1100
do 27 czerwca 2011r.(poniedziałek), do godz. 1400

kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru 1 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 1 kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

1 lipca 2011r. (piątek), godz. 1400

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.

Od 1 lipca 2011r.(piątek), godz. 1400
do 5 lipca 2011r. (wtorek), godz. 1400

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

5 lipca 2011r. (wtorek), godz. 1600

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły.

Od 6 lipca 2011r. (środa)
do 7 lipca 2011r.(czwartek), do godz. 1200

kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia w wybranych szkołach składają dokumenty do szkół, które nie dokonały naboru i prowadzą rekrutację uzupełniającą.

7 lipca 2011r.(czwartek), godz. 1400

ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Od 7 lipca 2011r.(czwartek), od godz. 1400
do 11 lipca 2011r. (poniedziałek), do godz. 1400

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji uzupełniającej składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca 2011r.(poniedziałek), godz. 1500

ogłoszenie listy przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2011/2012.

Od 22 sierpnia 2011r.(poniedziałek), od godz. 800
do 26 sierpnia 2011r.(piątek), do godz. 1400

szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadzają dodatkową rekrutację do szkół, które nie dokonały naboru.

 

 
  
Top! Top!