STRONA ARCHIWALNA Aktualna wersja - zsp1.siedlce.pl

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 794-32-51     e-mail: dyrektor@zsp1.siedlce.pl
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2011
 
 
Szkoła
 
 
 
 

 TECHNIKUM     LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   ZASADNICZA  SZKOŁA ZAWODOWA 

Informacja o typach szkół i kierunkach kształcenia w „ELEKTRYKU”
 

TECHNIKUM NR 1 w Siedlcach

Technikum

okres nauki: 4 lata

Ukończenie umożliwia:

 1. - uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie,
 2. - uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Absolwenci przygotowani są do wykonywania badań parametrów urządzeń elektronicznych, montowania, uruchamiania i regulowania urządzeń elektronicznych, diagnozowania i usuwania uszkodzeń, wykonywania pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych, programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, posługiwania się komputerami w zakresie programów użytkowych, czytania i wykonywania schematów, rysunków z wykorzystaniem programu AutoCAD, Solid Edge

w zależności od potrzeb rynku pracy w klasie czwartej szkoła może wprowadzić następujące specjalizacje: automatyka przemysłowa, urządzenia audiowizualne, systemy i sieci komputerowe, instalacje elektryczne, energoelektronika, programowalne techniki sterowania, systemy CAM/CNC, spawalnictwo, komputerowe wspomaganie projektowania CAD, technologia programowania obrabiarek CNC, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, grafika komputerowa, aplikacje internetowe.

oferta edukacyjna dla kandydatów na rok szkolny 2011/2012
 

liczba miejsc zawód czas trwania nauki język obcy
30 technik elektronik 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski
30 technik elektryk 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski
30 technik mechanik 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski
30 technik mechatronik 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski
30 technik informatyk 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski
30 technik teleinformatyk 4 lata język angielski, język niemiecki lub rosyjski

 

Technik elektronik

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik elektronik

 1. absolwenci przygotowani są do wykonywania badań parametrów urządzeń elektronicznych, montowania, uruchamiania i regulowania urządzeń elektronicznych, diagnozowania i usuwania uszkodzeń, wykonywania pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych
 2. w zależności od potrzeb rynku pracy w klasie czwartej szkoła może wprowadzić następujące specjalizacje: automatyka przemysłowa, urządzenia audiowizualne, systemy i sieci komputerowe
 3. absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na nadzór i eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV

 

Technik elektryk

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik elektryk

 1. absolwenci przygotowani są do instalowania, eksploatowania i konserwowania maszyn, urządzeń i sieci elektroenergetycznych, usuwania usterek, wykonywania pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych, czytania i sporządzania rysunków i schematów z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania
 2. w zależności od potrzeb rynku pracy w klasie czwartej szkoła może prowadzić następujące specjalizacje: instalacje elektryczne, energoelektronika,
 3. absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje na nadzór i eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV

 

Technik mechanik

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik mechanik

 1. absolwenci przygotowani są do programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, posługiwania się komputerami w zakresie programów użytkowych, czytania i wykonywania schematów, rysunków z wykorzystaniem programu AutoCAD, Solid Edge
 2. w zależności od potrzeb rynku pracy w klasie czwartej szkoła może prowadzić następujące specjalizacje: spawalnictwo, komputerowe wspomaganie projektowania CAD
 3. zajęcia ze specjalizacji odbywają się w zakładach pracy
 4. absolwenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacji spawacza z uprawnieniami (świadectwo spawacza) i uprawnienia na nadzór i eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV

 

Technik mechatronik

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik mechatronik

 1. absolwenci przygotowani są do uruchamiania, regulowania, diagnozowania i usuwania uszkodzeń urządzeń mechatronicznych, wykonywania pomiarów elektrycznych i nieelektrycznych
 2. w zależności od potrzeb rynku pracy w klasie czwartej szkoła może prowadzić następujące specjalizacje: programowalne techniki sterowania, systemy CAM/CNC
 3. absolwenci mogą uzyskać uprawnienia na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 kV

 

Technik informatyk

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik informatyk

Jest to kierunek kształcący nie tylko użytkowników komputerów, ale przede wszystkim fachowców, którzy dobrze znają się na doborze sprzętu i oprogramowania, instalacji i administrowaniu sieci komputerowych, pisaniu programów, a także serwisowaniu sprzętu. Uczeń zdobędzie wiedzę i umijętności z zakresu:

 1. systemów operacyjnych i sieci komputerowych
 2. oprogramowania biurowego
 3. programowania strukturalnego i obiektowego
 4. urządzeń techniki komputerowej
 5. multimediów i grafiki komputerowej
 6. posługiwania sie językiem angielskim w zakresie podstaw wiedzy technicznej i informatyki

Przewidziane są specjalizacje:

 1. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 2. aplikacje internetowe
 3. grafika komputerowa

 

Technik teleinformatyk

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA - technik teleinformatyk

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Sam kierunek stanowi połączenie elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent staje się ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Technik teleinformatyk znajduje zatrudnienie w zakładach i firmach usługowych zajmujących się instalacją, konfiguracją oraz eksploatacją sieci teleinformatycznych. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska administratora, montera, sprzedawcy lub serwisanta z zakresu sieci .

uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: instalowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, budowy i uruchamianie sieci komputerowych, obsługi i eksploatacji urządzeń sieci teletransmisyjnych

 

 
  
Top! Top!