STRONA ARCHIWALNA Aktualna wersja - zsp1.siedlce.pl

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 794-32-51     e-mail: dyrektor@zsp1.siedlce.pl
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2011
 
 
Szkoła
 
 
 
Historia szkoły - „ELEKTRYK” 1903 - 2010

 1902  - 1908   1914  - 1919   1920  - 1929   1930  - 1939   1940  - 1949   1950  - 1959 
 1960  - 1969   1970  - 1979   1980  - 1989   1990  - 1999   2000  - 2010 

 

1970

Szkoła dynamicznie rozwijała się. Wzrosła ilość oddziałów i uczącej się młodzieży. Powiększała się baza dydaktyczna. Do użytku szkolnego został oddany nowy budynek warsztatów. Zwolnione pomieszczenia w gmachu szkoły zaadoptowano na nowe pracownie i klasopracownie. Mieszkańcy internatu przenieśli się do nowo wybudowanego budynku mogącego pomieścić 240 uczniów. Drewniane baraki uległy rozbiórce. Rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkolnego.

 

1972

Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 doszła nowa jednostka organizacyjna: 4-letnie Liceum Zawodowe o profilu mechanik obróbki skrawaniem. Państwowa Szkoła Techniczna została przekształcona w Policealne Studium Zawodowe o kierunkach: radiotechnika i telewizja, elektroenergetyka oraz obróbka skrawaniem.

 

1973

Oddano do użytku nowy gmach szkolny z 24 salami lekcyjnymi wraz z zapleczami, pełnowymiarową halą sportową, salą audiowizualną na 140 miejsc. Urządzono od podstaw, bądź przeniesiono ze starego budynku i unowocześniono, pracownie: elektryczne, elektroniczne, mechaniczne a także polonistyczne, matematyczne, fizyczne, laboratorium języków obcych i salę klubową. Nowy budynek został stelefonizowany i zradiofonizowany, uruchomiono szkolne studio telewizyjne. Ze stanowiska dyrektora odszedł mgr inż. Władysław Szczepański. Awansował na stanowisko naczelnika miasta, a następnie Kuratora Oświaty i Wychowania.

 

1974

Do Zespołu doszło Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Pracujących (wieczorowe i zaoczne). Ogółem w 49 oddziałach uczyło się 1687 uczniów. Kadra pedagogiczna liczyła 103 nauczycieli. Z wizytą przebywał w szkole premier rządu Piotr Jaroszewicz. W następnym roku odwiedził szkołę przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński. Nowym dyrektorem został mgr inż. Ryszard Makosz, dotychczasowy wicedyrektor.

 

1978

Dyrektorem Zespołu zostaje dotychczasowy wicedyrektor mgr inż. Stanisław Jerzy Mitek. Dla uczczenia 75 rocznicy działalności szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa Dzieje Szkolnictwa Zawodowego w Siedlcach zorganizowana przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Podlasia. Udział w niej wzięli znani historycy regionaliści, m. in. dr Florentyna Rzemieniuk, dr Tadeusz Kamiński, mgr Antoni Winter.

 

1979

Do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 włączono Liceum Zawodowe Zakładu Produkcji Podzespołów FSO oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Przyzakładową Zakładów Mechanicznych im. Marcelego Nowotki. Szkoła otrzymała pierwszy komputer elektroniczną maszynę cyfrową IBM-1440. Zapoczątkowano w ten sposób nauczanie podstaw informatyki i technologii przetwarzania danych.

 

 

 
  
Top! Top!