STRONA ARCHIWALNA Aktualna wersja - zsp1.siedlce.pl

 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 794-32-51     e-mail: dyrektor@zsp1.siedlce.pl
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2011
 
 
Szkoła
 
 
 
List gratulacyjny

dokument w formacie Word 2000 ==>/pobierz/

dokument w formacie pdf ==>/pobierz/

Certyfikaty
Razem z młodzieżą z Berlina (dzielnica Spandau) opracowujemy temat:
„Zdrowa młodzież w Spandau i w Siedlcach”

Opis projektu

W projekcie: „Zdrowa młodzież w Spandau i w Siedlcach/Gesunde Jugend in Spandau und Siedlce” uczestniczyli uczniowie dwóch klas (25 osób) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlach: pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu prawno-dziennikarskim oraz drugiej liceum profilowanego zarządzanie informacją.
Koordynatorami projektu w ZSP nr 1 w Siedlcach są: Agata Bryłka – nauczyciel języka niemieckiego i Andrzej Nowak – nauczyciel informatyki
Koordynatorami w WMO w Berlinie są: Ruth Birner – nauczyciel biologii i Alfons Birner – nauczyciel informatyki.

Została nawiązana współpraca ze szkołą z Berlina - Wilhelm-Maybach-Oberschule w dzielnicy Spandau. Propozycje tematów o zdrowym stylu życia młodzieży w dwóch miastach europejskich spodobały się uczniom. Na udostępnionej platformie TwinSpace uczestnicy poznawali się oraz omówili szczegóły swoich prac. Prezentowane prace zaskoczyły nauczycieli w Siedlcach i w Berlinie. Treść wielu prezentacji była bardzo dojrzała, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu młodzieży nie tylko do zadań w szkole, ale i w codziennym życiu.

Wykorzystanie technologii ICT w projekcie

W trakcie pracy nad projektem młodzież korzystała głównie ze sprzętu szkolnego, ponieważ większość naszych uczniów mieszka na wsi i dostęp do nowoczesnych technologii mają raczej utrudniony. Uczniowie wyszukiwali informacje, korzystali ze słowników i encyklopedii w Internecie. Powstawały filmy nagrane kamerą szkolną. Większość prac została zamieszczona w Power Point, Exell, Word i HTML. Uczniowie bardzo chętnie umieszczali swoje posty na forum. Zapoznawali się pisząc liczne maile, przesyłając zdjęcia, krótkie prezentacje o sobie. Koordynatorzy projektu komunikowali się ze sobą za pośrednictwem skrzynki mailowej zarówno w przestrzeni Twinspace, jak i prywatnych.

Rezultaty i korzyści

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności zarówno językowe, jak i techniczne. W wyniku systematycznej pracy zdobyliśmy większą pewność w stosowaniu nowoczesnych technologii – sprawność w obsłudze komputerów stacjonarnych, laptopów, kamer, rzutników multimedialnych, różnych programów, itp. Uczniowie przełamali bariery językowe rozszerzając słownictwo, poznając rzadziej stosowane struktury gramatyczne. Poprzez pisanie krótkich form typu e-mail, ankieta, czy też dłuższych wypowiedzi, np. list, opowiadanie, doskonalili swoje umiejętności sporządzania tekstów użytkowych obowiązujących na maturze z języka obcego. Zupełnie nowy charakter zadań językowych podwyższał motywację uczniów i nauczycieli, zwiększając tym samym atrakcyjność nauki języka niemieckiego.

Integracja międzyprzedmiotowa

Projekt ma charakter międzyprzedmiotowy. Połączył biologię, wychowanie fizyczne, informatykę oraz język niemiecki. Realizowane tematy projektu obejmują zagadnienia wychowania prozdrowotnego i promocji zdrowia wśród młodzieży. W obu zaprzyjaźnionych szkołach odbywały się prezentacje w ramach systematycznego prowadzenia w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli, np. na lekcjach wychowawczych, biologii podczas dni otwartych w szkole.

Wymiar europejski

Młodzież przedstawiała w swoich pracach codzienne życie szkoły, miasta Siedlce oraz swoich małych miejscowości, z których pochodzą. Podczas realizacji projektu poznawała innych Europejczyków – rówieśników z Berlina. Niektórzy z nich pochodzą z Hiszpanii, Turcji i innych regionów Europy. Dzięki otwartej postawie kolegów z Niemiec również uczniowie z Polski uczyli się tolerancji wobec innych kultur.
Wychowanie prozdrowotne i promocja zdrowia obejmuje, jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), poznawanie pełnego dobrostanu, tj. zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Projekt „Zdrowa młodzież w Spandau i w Siedlcach/Gesunde Jugend in Spandau und Siedlce” poprzez wspólne działanie szkół zyskał wymiar europejski promowania aktywności fizycznej i zapobiegania nałogom wśród młodzieży. Uczenie do odpowiedzialności za swoje zdrowie we wszystkich wymiarach w przypadku tego projektu ma charakter systemowy tak w środowisku szkolnym, prywatnym, jak i lokalnym.

Innowacja i kreatywność

Projekt tego rodzaju był przeprowadzany po raz pierwszy w historii szkoły. Koordynatorzy projektu oraz grupa uczniów była obserwowana przez innych nauczycieli. Prezentowane prace uczniów oraz zastosowanie technologii informatycznej zachęciły wielu pedagogów również do podjęcia podobnych projektów na swoich zajęciach.
Kreatywność uczniów była domeną tego projektu. Pomysłowość i sposób realizacji często zaskakiwała nas nauczycieli. Powstały bardzo ciekawe prace ( ankiety, prezentacje multimedialne, wykresy) propagujące zdrowy tryb życia oraz ukazujące zagrożenia dla młodego człowieka.

Trwałość

W projekcie uczestniczyli uczniowie dwóch klas: pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu prawno-dzienninkarskim oraz drugiej liceum profilowanego zarządzanie informacją. Pierwsza klasa wykonywała prostsze prace pod względem językowym. Natomiast klasa druga większość swoich prac wykonała w języku niemieckim. Prace były konsultowane z nauczycielami informatyki, biologii, wychowania fizycznego, biblioteki oraz języka niemieckiego. Społeczność szkolna na bieżąco była informowana o pracach projektowych. Na głównym korytarzu w gablocie powstała gazetka pokazująca prace uczniów zarówno polskich, jaki niemieckich. Wszystkie prace będą wspaniałą pomocą dydaktyczną nie tylko na lekcjach języka niemieckiego, ale również biologii. Trwałość naszego projektu to również strona internetowa z ciekawymi prezentacjami uczniów oraz planowana współpraca z zaprzyjaźnioną szkołą na następne lata. Strona projektu:
http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?lang=en&cid=23451

Ogólna jakość

Za najbardziej wartościową cechę tego projektu uznaję zaangażowanie uczniów oraz satysfakcję z pokonywania barier językowych. Wzrosło zainteresowanie nie tylko nauką języka niemieckiego ale również krajami niemieckojęzycznymi, a w szczególności życiem codziennym rówieśników.
Umiejętność stosowania sprzętu komputerowego jako narzędzi edukacyjnych uświadomiła wielu nauczycielom konieczność ustawicznego doskonalenia się w zakresie poznawania nowych technologii informatycznych.

 

 
  
Top! Top!