Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach ul. Konarskiego 11, 08 -110 Siedlce;    tel: (025) 632-73-08     e-mail: zszelektryk@siedlce.net
 
 
  
"ELEKTRYK" 1903 - 2009
 
 
Szkoła
 Strona główna


 
 
 

 

 Msza  Świeta   Przemarsz  do szkoły   Odsłonięcie  tablicy pamiątkowej   Rejestracja  uczestników   Część  oficjalna   Część  oficjalna „ELEKTRYKA”
13 września 2003r.

III Zjazd Absolwentów stanowił główną część jubileuszowych uroczystości 100 - lecia istnienia szkoły. Do udziału w nim zaprosiliśmy wszystkich wychowanków, którzy ukończyli szkołę do 2003 roku oraz nauczycieli emerytów i obecnie pracujących.

Jako gości honorowych na uroczystość zaproszono:

 • Prezydenta Miasta Siedlce dr Mirosława Symanowicza,
 • Radnego Województwa Mazowieckiego Krzysztofa Tchórzewskiego,
 • Z-ca Mazowieckiego Kuratora Oświaty Lecha Poducha,
 • Naczelnika Wydziału Edukacji w Siedlcach Sławomira Kurpiewskiego,
 • Dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Andrzeja Radzikowskiego,
 • Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta w Siedlcach Marka Kodsyla,
 • Wizytatora Kuratorium Oświaty Krzysztofa Grzegorczuka.

 

 

 

 


Osoby, które przybyć nie mogły (m. in. Poseł Józef Oleksy, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik) przesłały na ręce dyrektora szkoły listy z życzeniami.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Św. Stanisława, którą koncelebrowali:

 • Jego Ekscelencja ks. Biskup Jan Mazur,
 • proboszcz parafii Św. Stanisława ks. Mieczysław Łuszczyński,
 • proboszcz parafii katedralnej ks. Henryk Wierzejski,
 • księża absolwenci szkoły: ks. Sylwester Anusiewicz, ks. Krzysztof Buczyński, ks. Mirosław Semeniuk, ks. Andrzej Siedlanowski, ks. Albert Wołkiewicz,
 • księża nauczyciele ks. pref. Zbigniew Hackiewicz, ks. Artur Majorek, ks. Adam Przywuski.

Dalsza część zjazdu przebiegała według programu:

- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy głównym wejściu do budynku szkoły, na której znalazła się inskrypcja zaczerpnięta z homilii ks. Romana Jodłowskiego (absolwenta z 1972r.)

- Rejestracja uczestników i wręczenie materiałów pamiątkowych

- Otwarcie zjazdu - część oficjalna

- Program artystyczny

- Spotkanie absolwentów z nauczycielami

- Zwiedzanie szkoły i CKP

- Spotkanie towarzyskie


 
 
 
Top! Top!